Novinky

Cyklus velikonočních videí Arcibiskupství pražského

28. březen 2015

Arcibiskupství pražské vypracovalo k letošním Velikonocům cyklus populárně naučných duchovních zamyšlení, ve kterých postupně P. Badal, P. Halík a kardinál Dominik Duka zamyslí nad určitým tématem, spojeným s Velikonocemi.

Kardinál Vlk oslaví 25 let své biskupské služby

27. březen 2015

Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk oslaví 31. března 2015 dvacet pět let své biskupské služby. Slavnostní bohoslužba se bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konat 11. dubna od 10.00 hodin.

Kardinál Duka uctí památku padlých amerických vojáků

27. březen 2015

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP uctí v Plzni 31. března 2015 památku amerických vojáků padlých za 2. světové války. Setká se rovněž s veliteli konvoje americké armády, která v těchto dnech projíždí Českou republikou.

Zelený čtvrtek v katedrále sv. Víta

26. březen 2015

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 2. dubna 2015 od 9.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha hlavním celebrantem eucharistické slavnosti Missa chrismatis. V 18.00 hodin začíná v katedrále mše svatá na památku Večeře Páně, při které arcibiskup omyje nohy dvanácti mužům.

Nejbližší akce

25.výročí biskupské službykardinála Miloslav Vlka

31. březen 2015 od 10:00
31. březen 2015 zavřít
25.výročí biskupské službykardinála Miloslav Vlka

Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk oslaví 25 let své biskupské služby. Slavnostní bohoslužba se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 11. dubna od 10.00 hodin.

Koncert v Domově sv. Karla Boromejského v Praze

06. duben 2015 od 17:00
06. duben 2015 zavřít
Koncert v Domově sv. Karla Boromejského v Praze

V pondělí 6. dubna od 17 hodin se uskuteční Velikonoční koncert Břevnovského chrámového sboru pod vedením Adolfa Melichara. Místo: kostel sv. Rodiny, Praha-Řepy. Vstupné dobrovolné. Vstupným na koncert přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č.j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.

Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

06. duben 2015 od 18:00
06. duben 2015 zavřít
Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

Bosé karmelitky (Hradčanské nám., Praha 1) vás srdečně zvou na modlitební setkání se sv. Terezií od Ježíše, a to v období říjen 2014 - červen 2015, každé první pondělí v měsíci (vždy od 18 hodin).

Kalendář akcí

Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

Bosé karmelitky (Hradčanské nám., Praha 1) vás srdečně zvou na modlitební setkání se sv. Terezií od Ježíše, a to v období říjen 2014 - červen 2015, každé první pondělí v měsíci (vždy od 18 hodin).

více informací
Svatá Anežka u křižovníků

V pondělí 2. března 2015 si v chrámu sv. Františka z Assisi na Praze 1, od 18.00 hodin, připomene Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou pontifikální mší svatou výročí úmrtí sv. Anežky České, zakladatelky tohoto Řádu. Hlavním celebrantem bude apoštolský exarcha řeckokatolické církve v České republice Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský. Po mši svaté následuje pobožnost ke sv. Anežce České (tzv. moleben), která je společnou patronkou Řádu a Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve. V tento den je možné v chrámu sv. Františka z Assisi získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek. Přijďte s námi prožít duchovní zážitek a připomenout si tak významnou patronku našeho řádu.

Přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do svatovítské rotundy

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou při příležitosti výročí „translace“, tedy přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do svatovítské rotundy na Pražském hradě.

165. výročí narození T. G. Masaryka

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Poslanecké sněmovně PČR zúčastní slavnostního setkání při příležitosti 165. výročí narození T. G. Masaryka.

Modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání

V kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2 se konají každý první pátek v měsíci modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání. Zahájení mší svatou v 7:30 h, po níž následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, společná adorace od 15:30 h, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V 16:30 h začíná mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou. Termíny: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2014, 2.1., 6.2., 6.3., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8. 2015. Bližší informace na www.hledampovolani.cz a www.kvprz.cz.

Příprava Dnů víry

V souvislosti s přípravou Dnů víry pořádá pražské arcibiskupství od 9.00 do 17.00 hodin v prostorách kostela sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6) seminář pod vedením irského misionáře P. Patricka Collinse s názvem „Jak se dělá misie?“. Více na http://dnyviry.evangelizace.cz

Návštěva kardinála Dominika Duky v Neratovicích

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví Neratovice. Od 9.30 hodin bude sloužit mši svatou v kostele sv. Vojtěcha. Poté se setká se vedením obce a navštíví místní domov důchodců.

více informací
Podpis zakládací listiny

Na pražské arcibiskupství bude za přítomnosti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP a velení Armády České republiky podepsána zakládací listiny Vojenského fondu solidarity.

více informací
Zimní duchovní obnova

Cyklus přednášek inspirovaných Exhortací papeže Františka Evangelium radosti. Každé úterý v termínu od 3. 2. do 17. 3. 2015 (mimo jarní prázdniny 3. 3.) Čas: 19 – 21 hod. Kde: sál u sv. Václava, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 - Vršovice (vchod ze zadní strany kostela sv. Václava). Program: 19 – 20.30 h přednáška; 20.30 – 21 h možnost adorace nebo společné modlitby. Témata a přednášející: 3. února - Pozvání k obnově mého osobního setkání s Ježíšem Kristem a jeho láskou (P. Petr Beneš, CssR). 10. února - Duch svatý nás otevírá Božímu milosrdenství (P. Pavel Semela). 17. února - Boží slovo je otevřenou branou. Naučme se do ní vstoupit. P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.). 24. února - Svátost smíření jako láskyplné setkání s odpouštějícím otcem (Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.) 10. března - Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo? (Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD., komunita Sant Egidio). 17. března - Jak žít Radost i v osobních těžkostech (P. Stanislaw Góra)

více informací
Divadelní představení František blázen

Centrum Dominikánská 8 pořádá v barokním refektáři kláštera dominikánů u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) od 19.30 hodin divadelní představení „František blázen“ o životě a smrti sv. Františka z Assisi. Více na www.dominikanska8.cz

více informací
Karikatury Boha

Th.Lic. Kateřina Lachmanová, PhD.: Karikatury Boha. Od 9.30 hodin v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice.

více informací
Přednáška kardinála Dominika Duky

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 14.50 hodin na Přírodovědecké fakultě UK (Viničná ul.) přednášet o křesťanských misiích v Latinské Americe.

více informací
Čtyři večery o evangelizaci

P. Aleš Opatrný: Inspirace k evangelizaci v papežských dokumentech. Od 19.00 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6.

více informací
Synod o rodině očima papežského teologa

Polský dominikán P. Wojciech Giertych, teolog papežského domu, doktor morální teologie a salesián doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol. vyučující teologickou etiku a etiku manželství na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se setkají v diskusi v refektáři dominikánského kláštera (vstup Jilská 7). Pořádá Pastorační středisko–Centrum pro rodinu ve spolupráci s Místem vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí – Dominikánská 8

více informací
Duchovní obnova pro muže

Bohoslovci zvou mladé muže na postní duchovní obnovu. Téma je „Pramen v poušti“. Více na http://tammim.spolco.cz.

více informací
24 hodin pro Pána

V rámci iniciativy s názvem „24 hodin pro Pána“ se v kostele Panny Marie Sněžné nabízí možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Celá akce začíná 13. března od 18.00 hodin mší svatou a pokračuje celou noc a celý den až do 18.00 hodin 14. března.

více informací
Duchovní obnova pro muže

Bohoslovci zvou mladé muže na postní duchovní obnovu. Téma je „Pramen v poušti“. Více na http://tammim.spolco.cz.

více informací
Ministrantské setkání pro mladší kluky

V sobotu 14.3. se uskuteční ministranstké setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) v Praze 4 - Kunratice. Zahájení v 9:30 v kostele sv. Jakuba. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na fotbálek do tělocvičny, příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16:00.
Téma: Co je doma, to se počítá...
Kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i tradiční fotbálek
Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774)

Bazárek u sv. Tomáše

Nadace sestry Akvinely zve na velikonoční Bazárek u sv. Tomáše v Praze. Akce v ambitech u kostela se letos uskuteční ve dnech 14. a 15. března 2015. První den v době mezi 13.00 - 16.00 hodinou, druhý potom od 10.00 - 15.00 hodin.

více informací
Duchovní obnova pro muže

Bohoslovci zvou mladé muže na postní duchovní obnovu. Téma je „Pramen v poušti“. Více na http://tammim.spolco.cz.

více informací
Bazárek u sv. Tomáše

Nadace sestry Akvinely zve na velikonoční Bazárek u sv. Tomáše v Praze. Akce v ambitech u kostela se letos uskuteční ve dnech 14. a 15. března 2015. První den v době mezi 13.00 - 16.00 hodinou, druhý potom od 10.00 - 15.00 hodin.

více informací
Koncert v Domově sv. Karla Boromejského v Praze

Na neděli 15. 3. 2015 je od 15.00 hodin připraven Koncert pro hospice. Na programu bude Stabat Mater a Fugy pro varhany c moll, Fuga d moll od Jana Křtitele Vaňhala, účinkují: Vojtěch Spurný - dirigent, varhanní pozitiv, Hana Jonášová - soprán, Markéta Cukrová - mezzosoprán, Magdaléna Malá - housle, Jiří Sycha - housle, Michal Dušek - viola, Helena Matyášová - violoncello, moderuje Eva Hazdrová - Kopecká. Koncert vysílá v přímém přenosu Český rozhlas Vltava. Místo - kostel sv. Rodiny, Praha-Řepy. Vstupné dobrovolné. Vstupným na koncert přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č.j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.

Varhanní nešpory maltézských rytířů

V úterý 17. března od 17:00hod. se bude konat třetí koncert cyklu CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM.

více informací
Setkání redaktorů farních časopisů

Odbor vnějších vztahů pražského arcibiskupství pořádá od 17.00 na Arcibiskupství pražském (Hradčanské nám. 16) setkání redaktorů farních časopisů a farních webů.

více informací
Zimní duchovní obnova

Cyklus přednášek inspirovaných Exhortací papeže Františka Evangelium radosti. Každé úterý v termínu od 3. 2. do 17. 3. 2015 (mimo jarní prázdniny 3. 3.) Čas: 19 – 21 hod. Kde: sál u sv. Václava, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 - Vršovice (vchod ze zadní strany kostela sv. Václava). Program: 19 – 20.30 h přednáška; 20.30 – 21 h možnost adorace nebo společné modlitby. Témata a přednášející: 3. února - Pozvání k obnově mého osobního setkání s Ježíšem Kristem a jeho láskou (P. Petr Beneš, CssR). 10. února - Duch svatý nás otevírá Božímu milosrdenství (P. Pavel Semela). 17. února - Boží slovo je otevřenou branou. Naučme se do ní vstoupit. P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.). 24. února - Svátost smíření jako láskyplné setkání s odpouštějícím otcem (Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.) 10. března - Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo? (Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD., komunita Sant Egidio). 17. března - Jak žít Radost i v osobních těžkostech (P. Stanislaw Góra)

více informací
Setkání držitelů klíčů od Korunní komory

Na Pražském hradě se koná setkání držitelů klíčů od Korunní komory, kterého se jako jedni z držitelů těchto klíčů zúčastní také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a biskup Václav Malý. Tématem jednání budou připravované nové varhany pro pražskou katedrálu a výročí Karla IV. Více na www.hrad.cz

více informací
Cestovatelské středy

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.30 hodin spolu prof. Pavlem Klenerem zúčastní v nové budově Národního muzea debaty v rámci cyklu "Cestovatelské středy". Tématem bude: putování za vědou dříve a nyní. Více na www.nm.cz.

více informací
Čtyři večery o evangelizaci

Kateřina Lachmanová: Každý křesťan je misionář. Od 19.00 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6.

více informací
Ministrantské setkání pro starší kluky

20.-21.3. se uskuteční Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice "Kunratická škola"). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne fotbálek, film.
S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení.
Bližší informace: P. Benedikt Hudema (724 209 774, benedikthudema@atlas.cz)

Postní duchovní obnova pro ženy

Již tradičně nabízí i letos UNIE KATOLICKÝCH ŽEN čas k zastavení, odpočinutí a nabrání duchovní posily. Setkání se uskuteční 21. března 2015 od 9:00 ve farním klubu u Panny Marie Sněžné.

více informací
Národní pochod pro život

Ve 14.15 hodin bude na pražském Mariánském náměstí zahájen XV. Národní pochod pro život. Jeho součástí je každoročně také mše svatá, kterou bude v kostele u sv. Jiljí od 12.30 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na http://pochodprozivot.cz.

více informací
Koncert v Domově sv. Karla Boromejského v Praze

V neděli 22. března 2015 od 17.00 hodin proběhne Koncert orchestru Archioni Plus pod vedením Michala Macourka, na programu W.A. Mozart - Kouzelná flétna, Flétnový koncert G dur. Koncert se uskuteční v kostele sv. Rodiny v Praze-Řepy. Vstupné dobrovolné. Vstupným na koncert přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č.j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.

Otevření barokního hospitalu Kuks

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 13.00 hodin zúčastní slavnostního otevření barokního hospitalu Kuks, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Více na www.hospital-kuks.cz

více informací
Koncert duchovní hudby v kostele sv. Kteřiny

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají u příležitosti 330. výročí narození J.S.Bacha v úterý 24. 3. 2015 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Na programu díla J.S. Bacha, G.F.Händela, W.A. Mozarta. Vstup na koncert je volný.

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnovu pro Akademii nejen pro seniory v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6, 25. 3. od 9.30 do 12.30 povede P. Miloslav Kabrda SBD.

více informací
Čtyři večery o evangelizaci

P. Jakub Sadílek OFM: Zkušenosti z evangelizací velkoměst. Od 19.00 v Pastorační středisku, Kolejní 4, Praha 6.

více informací
Membra Jesu Nostri

Zveme Vás na koncert Membra Jesu Nostri, Dietrich Buxtehude (17.stol.) v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Hraje Musica Florea, vede Marek Štryncl. Pořádá farnost Nejsvětějšího Srdce Páně společně s Městskou částí Praha 3.

více informací
Rekviem za kardinála Bedřicha Schwarzenberga

Kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit rekviem za kardinála Bedřicha Schwarzenberga. Od jeho úmrtí letos uplyne 130 let.

více informací
Jarní sobota pro ženy

Tradiční program – zastavení pro ženy tentokrát s tématem: Žena u studny – inspirace Terezií z Avily. Přednášejícím bude P. Pavel Pola OCD. Setkání proběhne v Pastoračním středisku v Dejvicích.

více informací
Světový den mládeže

Světový den mládeže pražské arcidiecéze začíná v 9.30 hodin v Salesiánském středisku mládeže v Praze 8 – Kobylisích. V pátek 27. března mu od 19.30 předchází modlitba se zpěvy z Taizé v kostele sv. Ignáce. Více na www.adcm.cz.

více informací
Květná neděle

Na Květnou neděli požehná pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v 10.00 hodin palmové ratolesti v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Odtud vyjde průvod s chlapcem na oslíku v čele do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde se koná mše svatá celebrovaná kardinálem Dukou

více informací
25.výročí biskupské službykardinála Miloslav Vlka

Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk oslaví 25 let své biskupské služby. Slavnostní bohoslužba se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 11. dubna od 10.00 hodin.

více informací

Zasílání novinek e-mailem

Sledujte nás na Facebooku

Bezbariérové kostely


Zavřít okno