Novinky

Kardinál Duka připomene arménskou genocidu

16. duben 2015

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP připomene 24. dubna 2015 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 100 let od arménské genocidy. Ekumenické bohoslužby se od 19.30 hodin zúčastní také archimandrita církve Svatého Řehoře Osvětitele - Arménské apoštolské církve Barsegh Pilavchyan a velvyslanec Arménské republiky v České republice Tigran Seiranian.

Sazka podpořila stavbu nových varhan pro katedrálu

16. duben 2015

Sazka a.s. se v souvislosti s představením projektu nových varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, které proběhlo ve Svatováclavské kapli 10. dubna 2015 za přítomnosti držitelů klíčů od Korunní komory, rozhodla, že nové varhany podpoří částkou 5 milionů korun.

Sv. Augustin jako řeholník

15. duben 2015

Česká provincie řádu sv. Augustina pořádá v klášteře sv. Tomáše na Malé Straně od 20. do 25. dubna 2015 již XVII. augustiniánský týden. Letošní téma zní „Sv. Augustin řeholník“. Soubor přednášek a seminářů má přiblížit nejvýznamnější postavu západních církevních otců.

Poutníci podřipského vikariátu vystoupí na horu Říp

14. duben 2015

Jako každý rok, koná se i letos 19. dubna 2015 pouť farností vikariátu Podřipsko na Říp. Hlavním celebrantem mše svaté, která začne v 15.00 hodin před rotundou sv. Jiří, bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Nejbližší akce

Žít tajemství – Sekularizace jako šance

17. duben 2015 od 13:00
17. duben 2015 zavřít
Žít tajemství – Sekularizace jako šance

Teologický institut univerzity v Erfurtu, Katolická teologická fakulta UK – Centrum teologie a umění, Akademická farnost Praha a Kulturní centrum Dominikánská 8 pořádají v kostele Nejsvětějšího Salvátora teologickou konferenci s názvem "Žít tajemství – Sekularizace jako šance". Více na http://ctu-uk.cz.

Ministrantské setkání pro starší kluky

17. duben 2015 od 18:00
17. duben 2015 zavřít
Ministrantské setkání pro starší kluky

17.-18.4. se uskuteční Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice "Kunratická škola"). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne fotbálek, film.
S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení.
Bližší informace: P. Benedikt Hudema (724 209 774, benedikthudema@atlas.cz)

Setkání farností kladenského vikariátu

18. duben 2015 od 09:00
18. duben 2015 zavřít
Setkání farností kladenského vikariátu

U příležitosti 500. výročí narození sv. Terezie od Ježíše se pořádá historicky první setkání farností kladenského vikariátu. Zahájení je v 9:00 v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném. Program je naplánovaný do 17:00 a je vhodný i pro rodiče s dětmi. V případě účastníků z Kladenska je doprava zajištěna. Více informací k dispozici na vrabcak.paja@seznam.cz nebo na tel.: 728 153 611.

Kalendář akcí

Missa chrismatis

Od 9.30 hodin se na Zelený čtvrtek koná v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Missa chrismatis.

Zelený čtvrtek

Večerní mše svatá na památku Poslední večeře Páně bude slavena dle obvyklých zvyků v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin.

Velký pátek

Během obřadů Velkého pátku od 18.00 hodin budou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha provedeny Janovy pašije Františka Holíka. Zazní tradiční andaluské velkopáteční zpěvy a herec Jiří Bartoška bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha.

Velikonoční vigilie

Během obřadů Velikonoční vigilie od 20.30 hodin slavených v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha podle starobylé tradice zazní biblická čtení v hlavních světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Při dopolední pontifikální mši svaté na Neděli Zmrtvýchvstání Páně bude od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena Apoštolským požehnáním, které kardinál Duka udělí jménem římského velekněze.

Koncert v Domově sv. Karla Boromejského v Praze

V pondělí 6. dubna od 17 hodin se uskuteční Velikonoční koncert Břevnovského chrámového sboru pod vedením Adolfa Melichara. Místo: kostel sv. Rodiny, Praha-Řepy. Vstupné dobrovolné. Vstupným na koncert přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č.j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.

Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

Bosé karmelitky (Hradčanské nám., Praha 1) vás srdečně zvou na modlitební setkání se sv. Terezií od Ježíše, a to v období říjen 2014 - červen 2015, každé první pondělí v měsíci (vždy od 18 hodin).

více informací
Slavnostní zasedání

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Karolinu zúčastní slavnostního zasedání při příležitosti 667. výročí založení univerzity Karlovy.

Prohlídka Arcibiskupského paláce

Prohlídka Arcibiskupského paláce, Hradčanské nám. Praha-Hradčany, od 9.00 a od 10.00 hodin. Je třeba se přihlásit předem na tel. 220 181 754.

Jakub Jan Ryba

V roce 1815 zemřel Jakub Jan Ryba, hudební skladatel, osvícenský pedagog, spisovatel, autor duchovních a světských textů, varhaník. Od května 1788, až do své smrti působil jako kantor v Rožmitále pod Třemšínem.

Festival Jeden svět

Biskup Václav Malý bude v rámci festivalu Jeden svět diskutovat na Malé scéně v Ústí nad Orlicí od 16.30 hodin o filmech „Opři žebřík o nebe“ a „Bojovníci ze severu“. Více na www.jedensvet.cz.

Žehnání kaple

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 17.00 hodin novou ekumenickou kapli v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Více na www.uvn.cz.

Čtyři večery o evangelizaci

P. Pavel Semela: Evangelizační kurzy Alfa a jejich ovoce. V Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 Dejvice.

více informací
Monacký kníže Albert II.

V doprovodu pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP navštíví katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha monacký kníže Albert II., který bude hostem pražského arcibiskupa.

sv. Vojtěch v Praze

V roce 1905 byl slavnostně vysvěcen kostel sv. Vojtěcha v Praze - Libni. Původně postaven jako dřevěné provizorium se životem na 6 let. Toto provizorium stojí však dodnes. Roku 1987 vyhlášen kulturní památkou.

Žehnání hasičskému zvonu

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 16.00 hodin nový zvon Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 v bývalé vodárenské věži v ulici Nové mlýny. Více na www.hasicipraha1.cz.

Rozpravy o církvi

Centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí v Praze pořádá od 19.30 večer v rámci cyklu Rozprav o církvi nazvaný „Svatí nebo zbyteční? Zasvěcený život v církvi“. Hosty budou Benedicta Hübnerová OP a Jan Poříz OCD. Více na www.dominikanska8.cz.

Loretánské zvony

V roce 1695 pražský světící biskup a strahovský premonstrátský opat Vít Seidl slavnostně vysvětil Loretánské zvony. V letech 1683 až 1691 zvony vyrobil Claudius Frémy z Amsterodamu. Všech 27 různě velkých zvonků sestavil roku 1694 pražský hodinář Petr Neumann. Poprvé se rozezněly 15. srpna 1695.

Setkání klíčníků

Ve Svatováclavské kapli svatovítské katedrály se sejdou držitelé klíčů od Korunní komory, aby společně oznámili svůj záměr podpořit projekt nových varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Mezinárodní teologická konference

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP vystoupí se svým příspěvkem na mezinárodní teologické konferenci, která se uskuteční v Praze ve dnech 9. – 12. dubna 2015. Pořádá ji Českobratrská církev evangelická a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou, promluví čeští a zahraniční odborníci z řad teologů a historiků. Více na www.nase-reformace.cz.

Výlet pro nezadané křesťany

Účastníci výletu pro nezadané křesťany z různých církví vyráží tentokrát na Říp. Sraz je na Masarykově nádraží u pokladen v 9.15 hodin. Více na www.kmspraha.cz.

Ministrantské setkání pro mladší kluky

V sobotu 11.4. se uskuteční ministranstké setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) v Beroun. Zahájení v 9:30 v kostele sv. Jakuba. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na fotbálek do tělocvičny, příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16:00.
Téma: Církev
Kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i tradiční fotbálek
Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774)

25. výročí biskupské konsekrace kardinála Miloslava Vlka

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od 10.00 hodin koná oslava 25. výročí biskupské konsekrace kardinála Miloslava Vlka.

Pražské derby

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na hlavním stadionu AC Sparta v Praze na Letné zúčastní od 19.00 hodin utkání mezi celky AC Sparta Praha a SK Slavia Praha. Oběma týmům na začátku derby požehná. Více na www.sparta.cz.

Mariánský sloup

Biskup Václav Malý požehná v 11.00 hodin obnovený Mariánský sloup na Náměstí Přemyslovců v Nymburku.

Táborák nejen s písničkou

V neděli 12. dubna od 14:00 ve farním dvoře na Tetíně zve Sdružení sv. Ludmily všechny děti s rodiči, mládežnice a mládežníky a všechny s mladým duchem na "Táborák nejen s písničkou". Během odpoledne čeká všechny zúčastněné opékání špekáčků, plno písniček a dobrá nálada. Vstupné je dobrovolné.

Hugo Vaníček

V roce 1995 zemřel Hugo Vaníček, katolický kněz, jezuita, který za 2. světové války působil jako vojenský kaplan ve Francii a Anglii. Po válce byl internován v Želivě a Hájku u Kladna. Vyznamenán Čs. válečným křížem a Čs. vojenskou medailí za zásluhy II. stupně, v roce 1995 povýšen do hodnosti generálmajora in memoriam.

Benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže

Zveme vás na benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. Proběhne v pondělí 13. dubna 2015 od 19.00 hodin v Salesiánském divadla (Kobyliské nám. 640/11, Praha 8 - Kobylisy). Vystoupí violoncellová čtveřice Prague Cello Quartet ve složení: Ivan Vokáč, Jan Zeman, Petr Špaček, Jan Zvěřina. Speciálním hostem je Jiří Škorpík - hudební skladatel, zpěvák a dlouholetý člen Čtyřtetu Jiřího Korna. Můžete se těšit na hudbu ve stylu jazzu, populárních písní z filmů atd., mnohdy v netradičních aranžích. www.strediskokobylisy.cz

Benefiční koncert

Od 19.00 hodin se v Salesiánském divadle koná benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže. Vystoupí violoncellová čtveřice Prague Cello Quartet ve složení: Ivan Vokáč, Jan Zeman, Petr Špaček, Jan Zvěřina. Více na www.strediskokobylisy.cz

Třináctého na třináctce

Již třetí koncert z cyklu Třináctého na třináctce v roce 2015, kam si i tentokrát Slávek Klecandr pozval hudební hosty.

více informací
Vyslání nového vojenského kaplana

V kostele sv. Františka Serafínského bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit spolu s předsedou Ekumenické rady církví Danielem Fajfrem od 16.00 hodin ekumenickou bohoslužbu, při níž bude vyslán nový vojenský kaplan Jiří Pešek, který nastoupí do služby v Táboře. Více na www.kaplani.army.cz.

František blázen

Centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí v Praze uvede od 19.30 hodin reprízu divadelního představení „František blázen“ o životě a smrti sv. Františka z Assisi. V roli světce se představí autor Jan Horák. Více na www.dominikanska8.cz

Žít tajemství – Sekularizace jako šance

Teologický institut univerzity v Erfurtu, Katolická teologická fakulta UK – Centrum teologie a umění, Akademická farnost Praha a Kulturní centrum Dominikánská 8 pořádají v kostele Nejsvětějšího Salvátora teologickou konferenci s názvem "Žít tajemství – Sekularizace jako šance". Více na http://ctu-uk.cz.

Velká Morava a počátky křesťanství

V Císařské konírně Pražského hradu bude otevřena výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“. Z Brna se tam přesune na 2000 nejcennějších pokladů Velké Moravy pocházejících z archeologických výzkumů z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. Více na www.kulturanahrade.cz.

Ministrantské setkání pro starší kluky

17.-18.4. se uskuteční Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice "Kunratická škola"). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne fotbálek, film.
S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení.
Bližší informace: P. Benedikt Hudema (724 209 774, benedikthudema@atlas.cz)

Setkání farností kladenského vikariátu

U příležitosti 500. výročí narození sv. Terezie od Ježíše se pořádá historicky první setkání farností kladenského vikariátu. Zahájení je v 9:00 v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném. Program je naplánovaný do 17:00 a je vhodný i pro rodiče s dětmi. V případě účastníků z Kladenska je doprava zajištěna. Více informací k dispozici na vrabcak.paja@seznam.cz nebo na tel.: 728 153 611.

Pašijové hry

Pašijové hry na Zbraslavi se letos před kostelem sv. Jakuba staršího konají od 14.30 hodin. Více na http://pasije.webgarden.cz

Pouť k hrobu Dr. Františka Noska

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou pořádá již 80. tradiční pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou. Mše svatá za dr. Noska v kostele sv. Havla (u řeky) začíná v 15.30 hodin. Více na www.sfr.cz

Pouť na Říp

Jako každý rok, koná se i letos pouť farností vikariátu Podřipsko na Říp. Hlavním celebrantem mše svaté, která začne v 15.00 hodin před rotundou, bude pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP. Více na www.farnostroudnice.php5.cz.

Louče otcovství

V neděli 19. dubna 2015 od 17:00 v Emauzy se koná celosvětová premiéra divadelní hry Karla Wojtyly "Louče otcovství". Více informací a rezervace na +420 722 400 362, magdalla23@seznam.cz nebo na www.colorato.sk

Zasedání České biskupské konference

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Praze předsedat plenárnímu zasedání České biskupské konference.

Zasedání České biskupské konference

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Praze předsedat plenárnímu zasedání České biskupské konference.

Dny víry

V komunitním centru sv. Prokopa se v rámci cyklu „Prokopská zastavení“ koná od 18.30 hodin přednáška prof. Ctirada Pospíšila „Jan Hus – svědek křesťanské víry“. Více na www.centrumbutovice.cz.

Stavební veletrh

Arcibiskupství pražské podpořilo konferenci Stavebního veletrhu IBF - Obnova historických a církevních staveb 2015, která se bude konat od 10.30 hodin na brněnském výstavišti. Více na www.bvv.cz

Zasedání České biskupské konference

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v Praze předsedat plenárnímu zasedání České biskupské konference.

Otevření revitalizované části broumovského kláštera

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní slavnostního otevření revitalizované části broumovského kláštera. Mši svatou ke cti sv. Vojtěcha bude sloužit od 17.00 hodin. Více na www.klasterbroumov.cz

Debata s prof. Martinem C. Putnou

Akademická duchovní správa ČVUT pořádá od 20.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje debatu s prof. Martinem C. Putnou o jeho knize „Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity“. Více na www.ads.cvut.cz

Nový vojenský kaplan Hradní střáže

Ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech se od 14.30 hodin bude konat ekumenická bohoslužba při příležitosti vyslání nového vojenského kaplana k Hradní stráži. Více na www.kaplani.army.cz.

Setkání neofytů

Od 18.00 hodin se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná setkání neofytů s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP.

"Až na věky věků"

Centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí v Praze pořádá od 19.30 hodin debatu nad tématem „Až na věky věků – církev a věčnost“. Pozvání přijali Jaroslav Brož a Jan Sokol. Více na www.dominikanska8.cz.

Pouť ke sv. Jiří

Katoličtí skauti organizací Junák - svazu skautů a skautek ČR a Federace evropských skautů a skautek ČR pořádají pod záštitou kardinála Dominika Duky OP pouť ke sv. Jiří. Mši svatou ke cti sv. Jiří bude od 18.00 hodin v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě sloužit biskup Karel Herbst SDB.

100 let od arménské genocidy

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP připomene od 19.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 100 let od arménské genocidy. Kromě kardinála Duky se ekumenické bohoslužby zúčastní také archimandrita Církve Svatého Řehoře Osvětitele - Arménské apoštolské církve Barsegh Pilavchyan a velvyslanec Arménské republiky v České republice Tigran Seiranian. Více na http://cz.mfa.am.

Bruselská komunita

Biskup Václav Malý navštíví krajanskou komunitu v Bruselu.

Oslavy sv. Vojtěcha v Hnězdně

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se zúčastní oslav sv. Vojtěcha v Hnězdně. Spolu s ostřihomsko-budapešťským arcibiskupem kardinálem Péterem Erdö a polskými biskupy bude od 10.00 hodin slavit mši svatou ke cti patrona arcidiecéze Hnězdno celého Polska i Uher, ale také hlavního patrona Arcidiecéze pražské.

Tradiční Svatojiřská pouť

V neděli 26. dubna 2015 se bude konat v kostele sv. Jiří na Libušínem pouť. Mši svatou, při níž bude zpívat chrámový sbor z Rozdělova, celebruje Mons. Michael Slavík, Th.D. generální vikář.

Den zvoníků

Již počtvrté se koná Den zvoníků pražské arcidiecéze. Zvoníci a přátelé zvonů si nejprve v 15.00 hodin poslechnou zvonkohru na pražské Loretě, poté v 16.00 hodin účastníky setkání pozdraví v Arcibiskupském paláci kardinál Dominik Duka OP.

Mše svatá ke cti sv. Zikmunda

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin sloužit mši svatou ke cti sv. Zikmunda.

Autorské čtení

Centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí v Praze pořádá od 19.30 hodin autorské čtení Anny Háblové a dalších vybraných současných básníků s názvem Spiritualita současné poezie, doprovázené debatou na téma duchovní poezie. Více na www.dominikanska8.cz.

Zasílání novinek e-mailem

Sledujte nás na Facebooku

Bezbariérové kostely


Zavřít okno