Novinky

Laboratoř Salve na TABOOKu

30. září 2014

Na festivalu malých nakladatelů TABOOK v Táboře, který se letos koná ve dnech 2. až 4. října 2014, se představí také práce kulturně-teologické revue Salve, jejímž dlouholetým šéfredaktorem je pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Salve v sobotu 4. října v 10.00 hodin představí redaktoři Martin Bedřich a Norbert Schmidt.

Kardinál Duka bude diskutovat o rodině

30. září 2014

Rodině, její krizí i aktuálními výzvami se bude věnovat plenární zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které proběhne ve dnech 2. – 4. října 2014 v Římě. Účastníky setkání, mezi nimiž bude i předseda ČBK kardinál Dominik Duka, přijme na audienci papež František.

V kostele sv. Antonína s papežem Františkem

29. září 2014

Při příležitosti 100 let od posvěcení kostela sv. Antonína v Holešovicích pořádá místní farnost 1. října 2014 od 19.15 hodin ve spolupráci s nakladatelstvím Paulínky diskusní večer. V kostele sv. Antonína budou o papeži Františkovi rozmlouvat Ludvík Armbruster SJ, historik Jaroslav Šebek a redaktorka Anna Mátiková FSP.

Ve Staré Boleslavi lidé uctili sv. Václava

28. září 2014

Vyvrcholením svatováclavských oslav byla poutní bohoslužba ve Staré Boleslavi, které předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Během bohoslužby, v níž bylo zdůrazněno téma lidí nespravedlivě vězněných komunismem a obnovy svobody, korunoval apoštolský nuncius Giuseppe Leanza Palladium země české.

Nejbližší akce

Mše svatá u bosých karmelitek

01. říjen 2014 od 07:00
01. říjen 2014 zavřít
Mše svatá u bosých karmelitek

V den svátku sv. Terezie od Dítěte Ježíše (z Liseux) 1. října 2014 bude v 7:15 hodin sloužena mše svatá u bosých karmelitek na Hradčanském náměstí v kostele sv. Benedikta, po té bude žehnání růží. Celebruje generální vikář Arcibiskupství pražského Michael Slavík.

Přípravy na evropské setkání mladých Taizé-Praha

01. říjen 2014 od 12:00
01. říjen 2014 zavřít
Přípravy na evropské setkání mladých Taizé-Praha

V září a říjnu zveme všechny na pravidelné modlitby s bratry z Taizé, jako přípravu na evropské setkání mladých v Praze ve dnech 29.12.2014 - 2.1.2015.

Večerní mše svatá u bosých karmelitek

01. říjen 2014 od 17:00
01. říjen 2014 zavřít
Večerní mše svatá u bosých karmelitek

Večerní mše svatá v den svátku sv. Terezie od Dítěte Ježíše (z Liseux) bude u bosých karmelitek v kostele sv. Benedikta na Hradčanském náměstí sloužena v 17:30 hodin, po té bude žehnání růží. Od 17:00 hodin je možné se společně se sestrami zúčastnit nešpor, denní modlitby církve. Mši sv. celebruje karmelitán z komunity Praha-Liboc P. Jan Maria Vianney Hanáček O.Carm.

Kalendář akcí

Modlitby za rodiny, kněžská a řeholní povolání

V kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2 se konají každý první pátek v měsíci modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání. Zahájení mší svatou v 7:30 h, po níž následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, společná adorace od 15:30 h, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V 16:30 h začíná mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou. Termíny: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2014, 2.1., 6.2., 6.3., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8. 2015. Bližší informace na www.hledampovolani.cz a www.kvprz.cz.

Jáhenské svěcení

V sobotu 6. září 2014 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijme vkládáním rukou a modlitbou pomocného biskupa pražského Mons. Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovec naší arcidiecéze Petr Havlík. Srdečně zveme k účasti všechny věřící, kněze a jáhny.

Hájek u Prahy - pozvání na pouť

Bratři františkáni srdečně zvou do Hájku u Prahy v sobotu 6. září 2014 v 11.00 hodin, kdy se bude konat hlavní pouť k svátku Narození Panny Marie. Celebruje P. Vianney Dohnal OFM.

Ekumenická bohoslužba

Poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Neděle 7. září 2014 v 18:00 hodin. předsedající: Roman Mazur, pražský senior Českobratrské církve evangelické Václav Malý, pomocný biskup pražský. Oficiální zahájení kulturního a ekumenického projektu Bílá hora 2014 s podtitulem: Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?

více informací
Biskup Škarvada by se dožil 90 let

Při příležitosti 90. výročí narození pomocného biskupa pražského Jaroslava Škarvady bude 12. září 2014 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zádušní mši svatou.

více informací
Ministrantské setkání pro mladší kluky

V sobotu 13.9. se uskuteční ministranstké setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) v Praze 4 - Kunraticích. Zahájení v 9:30 v kostele sv. Jakuba. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na fotbálek na travnatý povrch, příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16:00.
Kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i tradiční fotbálek
Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774)

Svatoludmilská poutní slavnost

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily, Praha-Vinohrady srdečně zve na Svatoludmilskou poutní slavnost dne 16. září 2014 na svátek sv. Ludmily.

více informací
V bazilice sv. Jiří zazní Kšicova Mše ke svaté Ludmile

Při mši svaté ke cti sv. Ludmily, kterou bude v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě sloužit 16. září 2014 od 18.00 hodin biskup Václav Malý, zazní kompozice současného ředitele kůru a dómského varhaníka Josefa Kšici. Mši ke svaté Ludmile provede pod jeho vedením Pražský katedrální sbor. V 17.00 hodin začínají zpívané nešpory ze svátku sv. Ludmily.

více informací
Bývalí příslušníci PTP se opět sejdou ve Svaté Dobrotivé

Již dvacátédruhé setkání bývalých příslušníků pomocných technických praporů se bude konat v Zaječově – Svaté Dobrotivé u Hořovic. Celý program 17. září 2014 tradičně zahajuje mše svatá, kterou bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 9.30 hodin v kostele Panny Marie a sv. Benigny.

více informací
Marie Nechvátalová: Nová politická interpretace výmaleb bělohorského kostela

Interaktivní přednáška a komentovaná prohlídka. Poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Středa 17. září 2014, 19:30 hodin.

více informací
Ministrantské setkání pro starší kluky

19.-20.9. se uskuteční Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice "Kunratická škola"). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne fotbálek, film.
S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení.
Bližší informace: P. Benedikt Hudema (724 209 774, benedikthudema@atlas.cz)

Hájek u Prahy - pozvání na pouť

Bratři františkáni srdečně zvou na pouť do Hájku u Prahy v sobotu 20. září 2014 v 11.00 hodin, kdy se bude konat slavit sobotní památka Panny Marie. Celebruje P. Milan Badal OP.

Kardinál Duka se zúčastní pouti na Blaník

V předvečer svátku sv. Václava, který podle pověsti vyjede v čele blanických rytířů bránit naši zem, až jí bude nejhůře, bude 20. září 2014 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 14.00 hodin mši svatou na samém vrcholu hory Blaník.

více informací
Relikvie srdce sv. Jana Maria Vianneye

V úterý 23. 9. 2014 budou v kostele Panny Marie Sněžné v Praze vystaveny relikvie srdce sv. Jana Maria Vianneye.

více informací
Uvedení nové knihy - "Olšanské hřbitovy V./1. díl"

V úterý 23. září 2014 v 17.30 hodin bude v kostela sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie na Olšanském nám. v Praze 3 slavnostně uvedena nová kniha P. Miloše Szabo "Olšanské hřbitovy V./1.díl", která vychází v rámci edice Pražské hřbitovy.

více informací
Varhanních nešpor maltézských rytířů

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně sedmý koncert cyklu duchovní hudby LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES v úterý 23. září 2014 od 18 hod. Na programu budou díla A. Dvořáka, F.V. Habermanna, P. Kopeckého a F. Fialy. Účinkují: Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře Jana Deyla se svými sólisty, Komorní orchestr Konzervatoře Jana Deyla, Mgr.Dorothea Fleischmannová – varhany, řídí MgA. František Fiala, Vstup na koncert je volný.

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české

Česká republika pro Ježíše, o.s. ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi zve věřící a lidi dobré vůle na Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české dne 27. září 2014.

více informací
Svatováclavská pouť

Již dvanáctým rokem se ve dnech 27.-28. září 2014 koná tradiční národní svatováclavská pouť.

Koncerty u sv. Mikuláše - Praha-Malá Strana

Podzimní cyklus koncertů u sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně: sobota 27.9.2014 (Antonín Dvořák) a sobota 6.12.2014 (Adventní nešpory).

více informací
Národní svatováclavská pouť

Již dvanáctým rokem se ve Staré Boleslavi koná tradiční svatováclavská pouť.

více informací
Přípravy na evropské setkání mladých Taizé-Praha

V září a říjnu zveme všechny na pravidelné modlitby s bratry z Taizé, jako přípravu na evropské setkání mladých v Praze ve dnech 29.12.2014 - 2.1.2015.

více informací

Zasílání novinek e-mailem

Sledujte nás na Facebooku

Bezbariérové kostely


Zavřít okno