Novinky

Biskup Malý připomene osud Natálie Gorbaněvské

25. listopad 2014

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 17.00 hodin bude biskup Václav Malý v kostele sv. Vojtěcha ve Vojtěšské ulici v Praze sloužit mši svatou za Natálii Gorbaněvskou. Od 19.00 hodin poté v Knihovně Václava Havla v nedaleké Ostrovní ulici proběhne setkání nad její poezií. Vzpomínkovou akci pořádá iniciativa Strategie 31 (CZ) a Knihovna Václava Havla.

Setkání nad dopisy statečných žen

25. listopad 2014

Centrum Dominikánská 8 pořádá ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) debatu nad dopisy dvou statečných žen – Milady Horákové a Růženy Vackové z komunistických věznic. Za hudebního doprovodu je přečtou Pavla Sovová a Irena Pulicarová.

Zádušní mše za Karla IV. na Karlštejně

24. listopad 2014

V pátek 28. listopadu 2014 bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 18.00 hodin rekviem za Karla IV. na hradě Karlštejně. Velmi omezený prostor kaple sv. Kříže neumožňuje účast veřejnosti. Ta bude moci mši svatou sledovat v přímém přenosu televize NOE.

Pražská katedrála byla vždy především křesťanským kostelem

24. listopad 2014

Při příležitosti 670. výročí položení základního kamene chrámu sv. Víta se na pražském arcibiskupství konala 21. listopadu 2014 již čtvrtá mezinárodní konference zabývající se fenoménem katedrály, letos na téma „Katedrála v době probouzení národů“. O kolínském dómu sv. Petra a jeho dostavbě v 19. století promluvil kardinál Joachim Meisner.

Nejbližší akce

Advent 2014 u sv. Mikuláše

29. listopad 2014 od 17:00
29. listopad 2014 zavřít
Advent 2014 u sv. Mikuláše

V kostele sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně se konají v adventním čase koncerty: 29.11.2014 Adventní koncert, 30.11.2014 Ave Maria, 7.12.2014 AIR, 13.12.2014 Ave Maria, 14.12.2014 Magnificat. Vždy od 17 hodin.

Loretánské hudební podvečery

29. listopad 2014 od 18:00
29. listopad 2014 zavřít
Loretánské hudební podvečery

Loretánské hudební podvečery s duchovním slovem od 18:00 hodin v Loretě. Vystoupí Lenka Dandová (zpěv), Vít Janata a Radek Rejšek (varhany); duchovní slovo k adventu v podání Marie Samkové.

Kalendář akcí

Hájek u Prahy - pozvání na pouť

Bratři františkáni srdečně zvou na pouť do Hájku u Prahy v sobotu 1. listopadu 2014 v 11.00 hodin na Slavnost Všech svatých. Celebruje P. Vladimír Slámečka.

Dušičková mše na Olšanech

V neděli 2. 11. 2014 se v 15 hodin u centrálního kříže na Olšanských hřbitovech (rovně od hlavního vchodu na hřbitov) bude konat již tradiční mše svatá, při níž budeme nejen vzpomínat, ale především se modlit za všechny, kteří od nás již odešli na věčnost, především za ty, jimž nemáme možnost osobně poděkovat anebo zajít na jejich hroby.

více informací
Pouť ke hrobu Arnošta z Pardubic

Pražská arcidiecéze pořádá pouť do Kladska ke hrobu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Průvodcem na této pouti, která se koná v pondělí 3. listopadu 2014, bude současný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

více informací
Venkov fandí rodině

Na pražském arcibiskupství se 3. listopadu 2014 od 13.00 do 18.00 hodin koná otevřená konference na téma „Venkov fandí rodině“. Diskutovat se bude o prorodinných aktivitách, tvorbě strategií podporujících rodinu a komunitní život, podpoře života rodin ve venkovském prostoru.

více informací
Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

Bosé karmelitky (Hradčanské nám., Praha 1)vás srdečně zvou na modlitební setkání se sv. Terezií od Ježíše, a to v období říjen 2014 - červen 2015, každé první pondělí v měsíci (vždy od 18 hodin).

více informací
Dny soudobé hudby

V rámci „Dnů soudobé hudby“ (3. – 26. 11. 2014) s 4. listopadu v kostele sv. Klimenta (Klimentská 5, Praha 1) od 19.30 hodin koná ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu spolu druhý festivalový koncert duchovní hudby. Zazní mimo jiné skladby Jiřího Laburdy, Radka Rejška, Petra Koronthályho či Lukáše Hurníka. Třetí festivalový koncert se koná 10. listopadu v Galerie - HAMU (Malostranské nám. 13, Praha 1) od 19.30 hodin. Více na www.ahuv.cz.

Jak se dnes dívat na Bílou horu?

debatní večer s Tomášem Halíkem a Tomášem Petráčkem. Akademický kostel Nejsv. Salvátora (u Karlova Mostu v Praze), úterý 4. listopadu v 20:00 hodin (bohoslužba začíná v 19:00 hodin)

více informací
Debatní cyklus: Rodina a společnost

Akademická farnost Praha, kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám., Praha 1, srdečně zve na debatu s názvem "Agresivita - menšiny, třeste se!", která se koná v rámci cyklu "Rodina a společnost", od 19:00 hodin. Místem konání je sakristie kostela Nejsvětějšího Salvátora (vstup do sakristie je z areálu Klementina - z důvodu probíhající rekonstrukce nádvoří přes foyer hlavního vstupu do Národní knihovny).

Benefice - Večery u kapucínů

Benefice Večery u kapucínů od 19:00 hodin v klášteře. Vystoupí prof. Dalibor Štrunc z Brna se studentkami hry na cimbál. Výtěžek benefice bude věnován občanskému sdružení Alfa Human Service.

Martin Bedřich: Bílá hora v literatuře

Interaktivní přednáška. Poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, středa 5. listopadu 2014 v 19:30 hodin.

více informací
Modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání

V kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2 se konají každý první pátek v měsíci modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání. Zahájení mší svatou v 7:30 h, po níž následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, společná adorace od 15:30 h, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V 16:30 h začíná mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou. Termíny: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2014, 2.1., 6.2., 6.3., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8. 2015. Bližší informace na www.hledampovolani.cz a www.kvprz.cz.

Osm duchů zla – rekolekce s J. Augystynem

Pastorační středisko (Kolejní 4, Praha 6) pořádá ve dnech 7.–8. listopadu 2014 již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ, tentokrát na téma Osm duchů zla – zpytování svědomí a rozlišování duchů podle Evagria z Pontu.

více informací
Ekumenická bohoslužba

Poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, sobota 8. listopadu 2014 v 18:00 hodin - výročí bitvy na Bílé hoře. předsedající: Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v České republice, a kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference.

více informací
Velké ženy Bible

V sobotu 8. listopadu 2014 od 18.00 se koná v malostranském kostele sv. Mikuláše biblické zastavení s duchovní hudbou "Velké ženy Bible".

více informací
Modlitby za pronásledované křesťany

Farnost sv. Tomáše a Hnutí Křesťan a práce ČR vás 9.11.2014 od 14.30 hodin srdečně zvou k modlitbám za pronásledované křesťany v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Program: Křížová cesta za trpící bratry a sestry, Korunka k Božímu milosrdenství.

Aleš Nosek: tradiční varhanní koncert k výročí bitvy na Bílé hoře

Poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, neděle 9. listopadu v 19:30 hodin.

Přednáška "Bůh nás učí pracovat a slavit"

Česká křesťanská akademie Praha 6 vás srdečně zvou na přednášku "Bůh nás učí pracovat a slavit", kterou prosloví P. Mgr. Václav Vacek, farář v Letohradu. Součástí programu bude i představení nové knihy rozhovorů Josefa Beránka s Václavem Vackem: "Měl jsem štěstí na lidi" za účasti obou autorů. Místo: Pastorační středisko - Arcibiskupství pražské, Praha 6, Kolejní 4. Termín: pondělí 10. listopadu 2014 ve 20 hodin.

Akademie nejen pro seniory

Dr. František Reichel, Příprava kanonizace sv. Anežky v Římě, 9.30-11.00

více informací
Arcidiecézní ministrantské setkání

Jsi ministrant? Kluk mezi 6 a 30 lety? Tak neváhej a přijeď v sobotu 15.11. do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Spolu s panem kardinálem oslavíme svátek sv. Anežky. Dozvíme se něco nového o službě u oltáře a nebude chybět ani program plný her a soutěží.

25. výročí kanonizace sv. Anežky České a listopadových dnů 1989

Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989, chceme sv. Anežce poděkovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V 10.00 předprogram slova a písní o sv. Anežce, 10.30 slavnostní pontifikální mše sv. - celebrant a slavnostní kazatel: Jeho Eminence kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, 12.00 přátelské setkání na Hradčanském náměstí s hudbou, pohoštěním a připomenutím atmosféry listopadu 1989.

více informací
Varhanní nešpory maltézských rytířů

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně devátý koncert cyklu duchovní hudby LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES v úterý 18. listopadu 2014 od 17 hod. Na programu budou díla F.I. Tůmy: Lytaniae Lauretanae, Missa in B, Vespere Breves de Confessote in C, Stabat Mater. Účinkuje vokální soubor Vagantes Praha za instrumentálního doprovodu AV Consort, řídí Martin Konvalinka. Vstup na koncert je volný.

Katedrála v době probouzení národů

V pátek 21. listopadu 2014 se od 13.00 hodin koná v Arcibiskupském paláci konference o fenoménu katedrály. Letošním tématem je „Katedrála v době probouzení národů“ a kromě pražské katedrály bude v centru pozornosti také katedrála v Kolíně nad Rýnem. O ní promluví kardinál Meisner.

více informací
Bohoslužba ke cti sv. Cecílie

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se dne 22.11.2014 od 18 hodin koná bohoslužba ke cti sv. Cecílie.

více informací
Benefiční koncert pro hospic Cesta domů

Pražský smíšený pěvecký sbor Lucky Voice Band pod vedením sbormistryně a umělecké vedoucí Lucie Freiberg a s klavírním doprovodem Veroniky Ptáčkové si Vás dovolují pozvat na tradiční benefiční koncert pro Domácí hospic Cesta domů, který se uskuteční v neděli 23.11.2014 od 15.00 hodin v kostele sv. Markéty v břevnovském klášteře v Praze 6.

více informací
Jana z Arcu - benefiční koncert

Farní charita Žižkov pořádá benefiční koncert pro Strom splněných přání v neděli 23. listopadu od 18.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Praze 3-Žižkově - výběr z opery Giuseppa Verdiho/Jana z Arcu.

více informací
Duchovní koncert u sv. Kateřiny

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají u příležitosti svátku Sv. Kateřiny v úterý 25. 11. 2014 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkují: Štěpánka Heřmánková – soprán, Collegium pražských trubačů, František Šťastný – varhanní positiv. Na programu díla J.S.Bacha, jeho současníků a následovníků.. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 2, vstup na koncert je volný.

Akademie nejen pro seniory

P. Josef Ptáček, Fotografie z cest po Rusku, 9.30-11.00

více informací
Advent 2014 u sv. Mikuláše

V kostele sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně se konají v adventním čase koncerty: 29.11.2014 Adventní koncert, 30.11.2014 Ave Maria, 7.12.2014 AIR, 13.12.2014 Ave Maria, 14.12.2014 Magnificat. Vždy od 17 hodin.

více informací
Loretánské hudební podvečery

Loretánské hudební podvečery s duchovním slovem od 18:00 hodin v Loretě. Vystoupí Lenka Dandová (zpěv), Vít Janata a Radek Rejšek (varhany); duchovní slovo k adventu v podání Marie Samkové.

Advent 2014 u sv. Mikuláše

V kostele sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně se konají v adventním čase koncerty: 29.11.2014 Adventní koncert, 30.11.2014 Ave Maria, 7.12.2014 AIR, 13.12.2014 Ave Maria, 14.12.2014 Magnificat. Vždy od 17 hodin.

více informací

Zasílání novinek e-mailem

Sledujte nás na Facebooku

Bezbariérové kostely


Zavřít okno