Vyhledávání Menu

100. výročí narození P. Jaroslava Zámečníka

Farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech zve na vzpomínkový večer k 100. výročí narození P. Jaroslava Zámečníka, který se koná 19. listopadu 2013. Mši svatou bude od 18.00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Od 19.30 pak osobnost P. Zámečníka i dobu, ve které žil, přiblíží PhDr. Jan Stříbrný a doc. Jaroslav Šebek.

P. Zámečník byl knězem pražské arcidiecéze, dle svědectví pamětníků (kardinála Josefa Berana, biskupa Jaroslava Škarvady a dalších) velmi nadaný, charakterní, přátelský, příkladného života. Po vysvěcení v roce 1937 působil jako kaplan na několika místech, od 1. srpna 1940 v naší farnosti. Na základě udání byl 16. července 1942 zatčen gestapem a přes Pankrác a Terezín se 16. října 1942 dostal do koncentračního tábora v Dachau. Tam byl zařazen mezi vězně určené k „lékařským“ pokusům na lidech a byla u něj uměle vyvolána flegmóna, které 22. listopadu 1942 za krutých bolestí podlehl. Více na http://srdcepane.cz. (P. Zdenek Wasserbauer)

Aleš Pištora 20. 11. 2013