Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

1015 let od založení Břevnovského kláštera

Břevnovský klášter je klášterem řádu benediktinů, jejichž způsob života nejlépe vystihuje tradiční benediktinské heslo „modli se a pracuj“. Jako nejstarší mužský klášter v Čechách byl založen Boleslavem II. a sv. Vojtěchem 14. 1. 993. Legenda popisuje vznik názvu kláštera podle břevna ležícího ve studánce, u níž se Boleslav II. se sv. Vojtěchem setkali. První mnichy přivedl sv. Vojtěch z Říma a prvním opatem se stal jeho vychovatel Anastasius. V polovině 11. století postavil opat Menhard v Břevnově první kamennou stavbu, románskou baziliku sv. Benedikta a Vojtěcha. Jeho krypta se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes. Počátkem 14. století přestavěl opat Bavor z Nečtin klášter i kostel, který je od té doby zasvěcen sv. Markétě. Za husitských válek utrpěl Břevnovský klášter velké škody. Roku 1420 klášter zničili Táborité a mniši, kteří přežili, odešli do Broumova. K obnově došlo až v polovině 16. století.

Obnovou a barokní přestavbou prošel klášter po třicetileté válce za opata Tomáše Sartoria a pak zvláště v první půli 18. století za opata Otmara Zinka. Ten v roce 1708 najal přední stavitele a umělce doby, jakými byli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi, Petr Brandl, Karel Josef Hiernle a další. Jejich prací pak vznikl umělecky cenný a dodnes obdivovaný komplex budov se zahradou. Ambiciózní plán založit v přestavěném Břevnově v 18. století šlechtickou akademii ztroskotal. Břevnovský opat František Štěpán Rautenstrauch (1734–1785) se však významně podílel na reformách vysokých škol, právnického a kněžského vzdělávání, a tak nebyl klášter za Josefa II. zrušen. V dalším období však spíš upadal a oživen byl až ve 30. letech 20. století mnichy z belgického Chevetogne. Převorem se pak stal Anastáz Opasek, od roku 1947 opat.

V roce 1950 byl břevnovský klášter stejně jako ostatní kláštery komunistickou vládou zabrán. Opat Anastáz Opasek (1913–1999) byl nespravedlivě obviněn a strávil 50. léta ve věznicích. Klášter během komunistické éry značně zchátral. Obnovené benediktinské komunitě se za pomoci státu i zahraničních klášterů podařilo klášterní budovy opravit a důstojně oslavit 1000 let trvání kláštera v roce 1993 – břevnovské opatství bylo při té příležitosti papežem obdařeno čestným titulem »arciopatství«. Papež Jan Pavel II. pak v roce 1997 břevnovské mnichy při své návštěvě v České republice také osobně navštívil. V roce 1999, po smrti Anastáze Opaska, stanul v čele kláštera jako převor-administrátor Prokop Siostrzonek. (ap)

11. 01. 2008