Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

130. výročí posvěcení kostela v Čakovicích

Novorománský kostel sv. Remigia v Praze-Čakovicích byl dokončen roku 1875. V letech 1904 až 1905 byla ke kostelu dle plánů Kamila Hilberta přistavena křestní kaple. Na místě současného kostela stál od roku 1352 kostel románský, poté asi od roku 1735 kostel barokní. Mnohem zajímavější než současná stavba je zasvěcení kostela. Jedná se o jediný kostel v České republice, který je zasvěcen sv. Remigiu.

Toto zvláštní zasvěcení spojuje čakovický kostel s osobou Karla IV., který relikvii svatého Remigia získal pro klášter Na Slovanech. Odtud ji někdy po roce 1409 přenesli benediktini do tehdejšího čakovického kostela. Sv. Remigius (Saint-Rémi) byl remešským biskupem. Patrně po bitvě u Tolbiacu v roce 496 pokřtil franského krále Chlodvíka I. spolu s jeho bojovníky a zahájil tak obrat Franků ke křesťanství a tím i budování pozdější Francie. Biskup Remigius zemřel v roce 533 v Remeši. Dne 1. října roku 1049 byly jeho ostatky vyzdviženy a umístěny do baziliky sv. Remigia v Remeši. Proto je na mnoha místech sv. Remigius uctíván právě 1. října. (Aleš Pištora)

19. 10. 2011