Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

150 let od příchodu redemptoristů na Svatou Horu

Po bohoslužbě, při které zazní hudba redemptoristických autorů, následuje v 11.30 hodin vernisáž výstavy o redemptoristech ve Svatohorském poutním muzeu. Doprovodí Musica Podberdensis. Komentovaná prohlídka areálu a současně projekce dokumentu o redemptoristech začíná ve 14.00 hodin. Od 15.00 hodin provede Příbramská filharmonie a spojené pěvecké sbory Mši D-dur Antonína Dvořáka. Sobotní program bude zakončen zpívanými latinskými chorálními nešporami, které začnou v 16.30 hodin.

Redemptoristé (Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele) dostali do správy Svatou Horu v roce 1861. V roce 1903 dali kostel opravit a jeho nejstarší část, dosud bez výzdob, pokrýt novu figurální i ornamentální štukovou dekorací. Po rozsáhlé opravě a renovaci požádali papeže Pia X. o udělení titulu „bazilika“ pro poutní kostel, titul, kterým papež výjimečně povyšuje či vyznamenává nejslavnější chrámy. Pius X. uznal žádost redemptoristů za oprávněnou a vydal zvláštní breve „Sacris aedibus“, jímž roku 1905 povýšil Svatou Horu na „baziliku menší“.

Svatá Hora není bazilikou ve smyslu stavebního typu, ale ve smyslu náboženském (symbolickém) jako královský palác, tj. palác Královny nebe Panny Marie, a titul se vztahuje na celý poutní areál. Časem se však vžil zvyk jmenovat bazilikou pouze vlastní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Bazilika a východní otevřené kaple obdržely ještě několik nových oltářů a konečně bylo v letech 1928 – 1932 důstojně upraveno i prostranství před hlavní, Pražskou branou. Více na www.svata-hora.cz. (Aleš Pištora)

04. 10. 2011