Vyhledávání Menu

15.–16. 11. 2014 Závěr návštěvy kardinála Parolina

V odpoledních hodinách 15. 11. 2014 navštívil kardinál Parolin Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, kde se setkal se členkami zdejší kongregace, a baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. V neděli kardinál Pietro Parolin sloužil mši svatou v kostele sv. Anežky na Spořilově. Po bohoslužbě následovala debata s farníky, kterou moderoval farář Jakub František Sadílek OFM. V odpoledních hodinách se kardinál Parolin vrátil do Říma. 

15.–16. 11. 2014 Závěr návštěvy kardinála Parolina

(Foto: Roman Albrecht)18. 11. 2014