Vyhledávání Menu

15. 5. 2013 Svatojánské slavnosti Navalis

V rámci letošních Svatojánských slavností celebroval kardinál Dominik Duka OP mši svatou v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého ve svatovítské katedrále. Po mši svaté se procesí vydalo z katedrály na Karlův most a slavnost byla ukončena liturgií v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí. Z následujícího programu jmenujme barokní koncert na hladině Vltavy či požehnání kardinála Duky lodím, loďařům a plavcům.

15. 5. 2013 Svatojánské slavnosti Navalis

(Foto: Richard Horák)

15. 08. 2013