Vyhledávání Menu

17. 4. 2014 Zelený čtvrtek v katedrále

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně, během níž pražský arcibiskup umyl nohy dvanácti mužům. Na konci mše sv. doprovodilo celé liturgické společenství v eucharistickém průvodu svého Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Getsemanské zahrady, která byla připravena v kostele Všech svatých. 

17. 4. 2014 Zelený čtvrtek v katedrále

(Foto: Václav Chaloupka)

22. 04. 2014