Vyhledávání Menu

18. 4. 2014 Velký pátek v katedrále

Památka umučení Páně. Během obřadů zazněly Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy, a Alfréd Strejček přečetl úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.

18. 4. 2014 Velký pátek v katedrále

(Foto: Roman Albrecht, Richard Horák a Václav Chaloupka)

22. 04. 2014