Vyhledávání Menu

19. 4. 2014 Velikonoční vigilie v katedrále

Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, předsedal v katedrále kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice, které začaly žehnáním ohně před katedrálou, zazněla biblická čtení v některých světových jazycích a byla udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

19. 4. 2014 Velikonoční vigilie v katedrále

(Foto: Roman Albrecht a Václav Chaloupka)


 

22. 04. 2014