Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

20 let ekumenismu ve svobodě

Pozvání zúčastnit se kulatého stolu jako hosté přijali Mons. František Radkovský, plzeňský biskup a delegát ČBK pro ekumenismus, a ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví ČR a předseda Rady Církve bratrské. Existovaly u nás během minulého režimu možnosti spolupráce mezi křesťanskými církvemi? Jaké možnosti ekumenickému dialogu poskytla znovunabytá svoboda po roce 1989? Jaká je bilance ekumenického dialogu během uplynulých dvaceti let? O tom budeme s našimi hosty hovořit.

Ve dnech 18.-25. ledna se každý rok slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů a vždy některá národní skupina připraví texty, které se využívají na celém světě. Pro letošní týden modliteb připravila texty skupina z Koreje. Pro rozjímání byl zvolen úryvek z knihy proroka Ezechiela (Ez 37,15-28), z něhož jako ústřední myšlenku a motto celého týdne vybrali autoři verš "Budou v tvé ruce jedním celkem".

Převzato z TS ČBK.

09. 01. 2009