Vyhledávání Menu

23. 10. 2014 Moderovaný večer na téma Život v gulagu

Při příležitosti vydání knihy Waltera Ciszka „S Bohem v Rusku“ pořádalo nakladatelství Paulínky ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v Knihovně Václava Havla moderovaný večer na téma Život v gulagu. Hosty večera byli Jan Plovajko (válečný veterán oceněný Řádem Bílého lva, který byl vězněn v ruském gulagu) a Štěpán Černoušek (rusista, publicista, cestovatel, předseda občanského sdružení Gulag.cz, který působí v Ústavu pro studium totalitních režimů).

23. 10. 2014 Moderovaný večer na téma Život v gulagu

(Foto: Roman Albrecht)


27. 10. 2014