Vyhledávání Menu

23. 6. 2013 50 let kněžství P. Mariana Klenera OSB

V neděli 23. června P. Marian Klener OSB obětoval mši svatou jako poděkování za dar novozákonního kněžství v den svého padesátého výročí kněžského svěcení. Bohoslužba se uskutečnila v opatském chrámě Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzském klášteře a byl jí přítomen též novokněz Vojtěch Smolka – dlouholetý ministrant a farník strašnické farnosti, kde P. Marian přes čtyřicet let působil.

23. 6. 2013 50 let kněžství P. Mariana Klenera OSB

(Foto: Matouš Duchek)

 

15. 08. 2013