Vyhledávání Menu

24. 4. 2014 Skautská pouť ke sv. Jiří

Katoličtí skauti z organizací Junák – svazu skautů a skautek ČR a Federace evropských skautů a skautek ČR uspořádali pod záštitou kardinála Dominika Duky OP pouť ke sv. Jiří. Mše svatá ke cti sv. Jiří se konala v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.

24. 4. 2014 Skautská pouť ke sv. Jiří

(Foto: Roman Albrecht a Václav Chaloupka)

02. 05. 2014