Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

25. březen - Den modliteb za úctu k nenarozenému životu

Maria svým „ano“ změnila dějiny spásy, dějiny světa – každý z nás se může dostat do situace, kdy jeho „ano“ (či „ne“) změní dějiny konkrétního člověka, konkrétní rodiny.
Na těch jednotlivých „ano“ (či „ne“) však stojí (či s nimi padá) naše společnost, naše budoucnost...

Nedávno (5. a 6. února) se v Praze konala konference v rámci českého předsednictví Evropské rady, která se týkala rané péče o děti. Kromě politiků zde vystoupila
řada odborníků z celého světa, mimo jiné také kardinál Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu. Většina z nich konstatovala potřebu posílit podporu rodiny a její autonomii při volbě formy péče o děti. Vyzvednuta byla právě potřeba ocenit rodiče, kteří vychovávají děti a odvádějí skutečnou práci, rovnocennou s jiným zaměstnáním. Opřít se je potřeba o funkční rodinu, která vytváří nejlepší prostředí pro výchovu dětí. Na evropské úrovni tak proběhla zcela odlišná debata, než jak tomu bývalo v minulosti.

Vzpomněl jsem si při tom na manželský slib, kde si partneři slibují lásku, úctu a věrnost. Lásku a věrnost přitom pokládáme za ty podstatné, ale až po mnoha letech
v manželství si člověk uvědomí, jak důležitá je právě vzájemná úcta a jak často se proti ní, třeba i nenápadným způsobem, prohřešujeme. Stejné je to i s úctou
k nenarozenému životu. Nenarozený život se neumí bránit, a proto potřebuje zvýšenou ochranu a podporu.

V současné době se ovšem již dávno prolomily bariéry tohoto ohledu a běžná společnost ztratila citlivost pro ochranu těch nejslabších a pro úctu k životu, který
je ještě neviditelný, ale o to více je životem. Probuzení této citlivosti se proto musí zaměřit především na hodnoty rodiny a na úctu k životu ve všech jeho situacích.

Společnost potřebuje spíše než tvrdé odsouzení nabízet podanou ruku a pomoc. Konat tak podle slov Matky Terezy, která pronesla při převzetí Nobelovy ceny míru: „Snažme se, abychom každé ještě nenarozené dítě učinili chtěným.“

MUDr. Marián Hošek

Převzato ze Zpravodaje pražské arcidiecéze. (aj)

23. 03. 2009