Vyhledávání Menu

25 let obnovené akademické farnosti

Obnovení akademické pastorace u Nejsvětějšího Salvátora v Praze před 25 lety si Akademická farnost připomene slavnostní mší svatou v neděli 1. února 2015 v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Bude ji od 20.00 hodin celebrovat její farář Mons. Tomáš Halík a zúčastní se jí řada hostů.

Oslavy začnou mši svatou od 20.00 hodin a spolu s Mons. Tomášem Halíkem ji budou sloužit zahájíme P. Prokop Brož, P. Zdeněk Králík a P. Ladislav Štefek. Hudební doprovod: Robert Hugo a Capella Regia Praha. Po mši svaté od 21.00 hodin zve farnost k neformálnímu setkání v sakristii s hudbou Jiřího Hodiny.

Duchovní správa pro studenty byla dekretem Františka kardinála Tomáška ustanovena při kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu 1. února 1990. Jejím vedením byl pověřen Mons. Prof. Tomáš Halík. Ustanovena byla na místě, kde ve 14. století vznikla na základech dominikánského Studia generale pražská teologická fakulta, první z fakult Univerzity Karlovy. Na místě, kde určitý čas pobýval a kázal německý mystik Mistr Eckhart, a kde vznikla později slavná jezuitská Klementinská kolej.

Jejími učebnami a kostelem Nejsvětějšího Salvátora prošlo mnoho známých učenců, kazatelů, vědců a misionářů – za všechny např. Bohuslav Balbín, sv. Edmund Kampián, Rodriguez Arriaga, Joseph Stepling, Antonín Koniáš, Karel Slavíček či Bernard Bolzano. Tradice univerzitního působení přešla po letech komunistické perzekuce i na studentskou duchovní správu, od roku 2004 pak první personální farnost v ČR – Akademickou farnost.

Akademická farnost při kostele Nejsvětějšího Salvátora je po celou dobu trvání nejen duchovním domovem pro studenty a učitele pražských vysokých škol, ale především otevřeným místem setkávání a dialogu. Branami farnosti projde každoročně několik desítek konvertitů; za čtvrtstoletí trvání bylo v kostele Nejsv. Salvátora pokřtěno či biřmováno přes dva tisíce převážně mladých lidí.

Velký význam je přičítán dialogu světa vědy a víry, víry a kultury, víry a občanské společnosti. Důležité místo získává zásluhou Prof. Tomáše Halíka mezináboženský dialog a ekumenismus. Akademická farnost se po celou dobu snaží kultivovat jak prostor občanské společnosti, tak i prostor katolické církve, zejména mezi vzdělanou veřejností. Učí se vhodně spojovat to nejlepší z tradice s nově formulovanými výzvami a impulsy ze strany moderní společnosti. Angažuje se tak ve světě dialogu liturgického prostoru a moderního výtvarného umění i hudby, neopomíjí ani sociálně etické výzvy. Snaží se být v duchu evangelia takovou solí – tedy tak, aby dávala chuť, ale zároveň ji sama neztratila. (Martin Staněk)

Aleš Pištora 30. 01. 2015