Vyhledávání Menu

29. 6. 2014 Svatokiliánská pouť v Davli a biřmování

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil mši svatou v kapli sv. Kiliána na ostrově v Davli, kde kdysi stál klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově.

26. 7. 2014 Pouť ke sv. Anně do Sudějova

(Foto: Václav Chaloupka)

27. 02. 2015