Vyhledávání Menu

30. 3. 2013 Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilii svaté noci, o níž si připomínáme svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých, slavil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s ostatními věřícími ve svatovítské katedrále.

30. 3. 2013 Velikonoční vigilie

(Foto: Richard Horák)

 

15. 08. 2013