Vyhledávání Menu

4. 1. 2015 Požehnání tříkrálovým koledníkům v katedrále

Tříkrálovým koledníkům tradičně na počátku ledna žehnají jednotliví biskupové a také kněží ve farnostech. Tímto aktem koledníky převlečené za bájné tři krále symbolicky „vysílají do světa“ hlásat lidem radostnou zvěst o narození Božího syna a současně sbírat peníze pro lidi v nouzi. (http://www.trikralovasbirka.cz/)

4. 1. 2015 Požehnání tříkrálovým koledníkům v katedrále

(Foto: František Rychetský)

19. 01. 2015