Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

400 let Palladia země české

Palladium, které si dnes mnozí pletou s architektonicky ne zcela nepovedeným obchodním domem na pražském Náměstí republiky, je bezpochyby památkou ojedinělého duchovního významu. Prohlédnout si ji mohli návštěvníci nedávné velkolepé výstavy Svatý Václav – ochránce České země, kterou k výročí 1100 let od narození knížete sv. Václava uspořádalo pražské arcibiskupství ve spolupráci s Národní galerií.

Prohlášení mariánského obrazu Palladiem země české je spjato se dobou sílící reformace. Po husitských válkách se v Čechách utvořila specifická náboženská situace. Vedle sebe tu existovaly katolická a utrakvistická církev, k nimž po rozprášení církve táborské přibyla ještě Jednota bratrská. Během 16. století je česká utrakvistická církev a Jednota bratrská ovlivňována evropskou a především německou reformací. Problematická situace v Českém království se stala předmětem jednání zemského sněmu v Praze roku 1609. Římský císař a český král Rudolf II. byl tehdy pod silným politickým i vojenským tlakem svého bratra Matyáše Habsburského. Hledal proto strategického spojence u nekatolických stavovských představitelů. Dne 9. července 1609 vystavuje Majestát, kterým straně pod obojí povoluje úplnou svobodu vyznání, vlastní univerzitu, kališnickou konzistoř a právo na stavbu vlastních kostelů a škol.

Rudolfův majestát byl součástí politické a náboženské krize, která nakonec vyústila do třicetileté války, jež pro naši zemi znamenala obrovskou pohromu. V této pro náš národ tak zoufalé situaci se katolíci obrací k Matce Boží Staroboleslavské. Dva jezuité P. Colens a P. Cristecius organizují 18. srpna procesí do Staré Boleslavi. A právě v tento den je reliéf Matky Boží Staroboleslavské prohlášen za Palladium země české.

Historie Palladia je více než pohnutá. Více o ní se lze dočíst na stránkách www.staraboleslav.com. (ap)

18. 08. 2009