Vyhledávání Menu

60. narozeniny Michaela Slavíka


Ve čtvrtek 30. července oslavil Mons. ThDr. Michael Slavík své 60. narozeniny.


44961


Michael Slavík přijal kněžské svěcení 28. června 1981 a jako kněz působil ve farnosti Karlových varů. Ve funkci faráře v Ostrově nad Ohří, dále pak v pražských farnostech Chodov a Vršovice. Od roku 2001 je sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. 26. června 2007 byl zvolen do funkce děkana kapituly, do které ho uvedl 8. července 2007 kardinál Miloslav Vlk. Od 1. října 2000 působí ve funkci generální vikáře pražské arcidiecéze.


30. červenec 2015 Oslava 60. narozenin Michaela Slavíka

Jan Dlabač 03. 08. 2015