Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

660 let od založení Nového Města pražského

Oslava bude pokračovat veřejnou diskusí k otevření připravovaného projektu s názvem „Nové Město pražské – Nový Jeruzalém“. Celá akce by se podle organizátorů měla stát vstupním krokem k zahájení dialogu o významu založení Nového města pražského.

Nové Město pražské, které císař Karel IV. založil roku 1348, mělo představovat Nový Jeruzalém. Nové Město se svými širokými ulicemi bylo dvakrát tak větší než Staré Město. Nová čtvrť pojala do svých hradeb starší románské osady, po nichž dodnes zbyly kostely a názvy ulic (Rybníček, Poříčí). Přirozenými centry se staly Dobytčí, Koňský a Senovážný trh (dnes Karlovo, Václavské a Senovážné náměstí). Nové Město se stalo domovem především řemeslníků a chudších vrstev. V roce 1372 založil s podporou Karla IV. Jan Milíč z Kroměříže na místě veřejného domu na Novém Městě pražském školu pro kazatele a útulek pro kající se ženy. Komplex, který se nacházel v místech dnešní Bartolomějské ulice, nazval Nový Jeruzalém a jeho centrem byla kaple Máří Magdalény. (ap)

29. 02. 2008