Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

70 let kostela sv. Františka v Praze-Chodově

Program:

| čtvrtek 4. září 2008
  • 18:00 slavnostní mše sv., hlavní celebrant Mons. ThDr. Michael Slavík, generální vikář (kostel sv. Františka z Assisi)


  • následuje společné setkání spojené s občerstvením (farní sál)


  • výstava z historie farnosti (farní sál)

Mše sv. v 17.00 hodin v kapli Komunitního centra Matky Terezy se 4. 9. nekoná!

| sobota 6. září 2008
  • 15:00 hry a soutěže pro děti (farní zahrada nebo sál)


  • 16:00 koncert (kostel sv. Františka z Assisi). Program: Dvořák, Vivaldi, Händel. Účinkují: R. Dimitrovová, M. Mesršmídová a Bartoňovi)

Plakát - program (obrázek JPEG)Plakát - program 91.0 KB

Při této příležitosti se koná také výstava Historie chodovské farnosti, která bude přístupná od září 2008 do dubna 2009 každou neděli od 9:30 do 12:00 ve farním sále (po telefonické domluvě na 777 637 280 a na požádání také kdykoli jindy). 

Z historie

Kostel na Chodově byl postaven na místě původní hospodářské budovy. Autorem projektu přestavby je Vojtěch Pospíšil, který o dva roky dříve provedl také stavbu kostela na Spořilově. Akce probíhala v ekonomicky obtížné době mezi hospodářskou krizí a světovou válkou, proto se maximálně setřilo. Stavbu se podařilo zrealizovat díky mnoha štědrým dárcům, především z řad farníků. Na původní kamenné zdivo byla napojena železobetonová konstrukce nesoucí strop. Devět párů oken tvořících výplně mezi jednotlivými pilíři nese votivní tabulky se jmény dárců.

Kostel vysvětil 4. září 1938 pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar. Patronem kostela je sv. František z Assisi.

V šesesátých letech hrozilo zbourání kostela v souvislosti s plány na výstavbu Jižního Města. Modlitbami věřících a odvahou mladého kněze byl kostel zachráněn a komunikace Türkova, která na něj původně směřovala, byla odkloněna.

Více o historii kostela se dočtete v článku Martina Flosmana uveřejněném ve Zpravodaji farnosti Chodov 9/2008.

Kontakt: Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi, Na Sádce 18/1296, 149 00 Praha 11–Chodov, telefon/fax: +420 272 934 261, e-mail: fara.chodov@volny.cz

(aj)

 

28. 08. 2008