Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

700. výročí korunovace Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny

Den před 700. výročím korunovace Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, která se odehrála 7. února 1311, se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sejdou také současní potomci prvního Lucemburka a poslední Přemyslovny. V provedení Pražského katedrálního sboru, Svatovítské chorální scholy a studentů Pražské konzervatoře, které řídí Josef Kšica, zazní „Missa Notre Dame“ Guillauma de Machaut (†1377), sekretáře krále Jana Lucemburského.

Slavnost je otevřena všem. Jako hosté jsou očekáváni také velvyslanci evropských monarchií, jejichž představitelé jsou potomky Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Jsou to např. britská královna Alžběta II., belgický král Albert II., dánská královna Margarethe II. či španělský král Juan Carlos I. a švédský král Carl XVI. Gustav. Pozváni byli rovněž významné evropské šlechtické rody, jejichž členové jsou potomky královského páru Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny (např. Clam-Martinitz, Colloredo-Mannsfeld, Czernin, Daczický z Heslova, Harrach, Hohenlohe, Kinský, Kolowrat-Krakowský, Lobkowicz, Nostitz, Rohan, Salm, Schwarzenberg, Schönborn, Sternberg, Thurn-Taxis, Trauttmansdorff či Windisgrätz).

Jan Lucemburský se ve znamení lva se narodil, ve znamení lva zemřel, ale hlavně ve znamení lva žil. Po třicet šest let uhájil českou zemi před vpádem cizích žoldnéřů a padl nejslavnější smrtí krále v dějinách. Přesto bývá nazýván králem – cizincem. 23. října 1341 český král Jan Lucemburský „učinil darování znamenité“ s úmyslem postavit na Pražském hradě novou katedrálu. Na její výstavbu věnoval desátek ze všech stříbrných dolů a za to si vyžádal výroční bohoslužbu za sebe a svůj rod. 21. listopadu 1344 český král Jan Lucemburský, jeho synové Karel (Karel IV.) a Jan Jindřich spolu s Arnoštem z Pardubic při slavnosti jeho intronizace jako prvního pražského arcibiskupa položili základní kámen katedrály sv.Víta na Pražském hradě.

S podporou Arcibiskupství pražského a Správy pražského hradu oslavu pořádají Občanské sdružení na podporu setkání potomků Jana Lucemburského, Matice staroboleslavská, Spolek na podporu kulturně historických projektů, Jednota pro zvelebení hudby v Čechách a Sdružení autorů Fontes Europae. (Milan Novák)

01. 02. 2011