Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

73. plenární zasedání ČBK

Již je tradicí, že ČBK volí jako jeden z termínů plenárního zasedání dny předcházející svátku sv. Cyrila a Metoděje, kdy se v Den slovanských věrozvěstů koná na Velehradě národní pouť. Letos přijal pozvání a jako host se zasedání ČBK zúčastní kardinál Giovanni Coppa, první polistopadový apoštolský nuncius v tehdejším Československu. Biskupy v průběhu jejich jednání navštíví také eurokomisař Ján Figeľ, který převzal záštitu nad Dny lidí dobré vůle, které se na Velehradě konají již podeváté ve stejném termínu.

Na závěr prvního dne zasedání budou biskupové slavit mši svatou se zlínskou farností v kostele sv. Filipa a Jakuba. Hlavním celebrantem a kazatelem bude kardinál Giovanni Coppa. Druhý den zasedání biskupové ukončí účastí na koncertu "Večer lidí dobré vůle". Vyvrcholením bude sobotní koncelebrovaná mše svatá na prostranství před velehradskou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, která je od 1. 7. 2008 národní kulturní památkou. Hlavním celebrantem i kazatelem poutní mše bude kardinál Giovanni Coppa. Po mši předá arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, několik ocenění (Řád Cyrila a Metoděje, Děkovné uznání ČBK a Pamětní medaili ČBK) významným osobnostem.

Během zasedání se budou biskupové zabývat výsledky hospodaření ČBK za rok 2007, výroční zprávou Papežského misijního díla, dále budou seznámeni s vyhodnocením výsledků průzkumu k přípravě na manželství, který vypracovalo Národní centrum pro rodiny, projednají Směrnice pro formaci stálých jáhnů, Dohodu o duchovní službě ve věznicích a národní úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2009.

Se závěry plenárního zasedání budou seznámeni novináři na krátkém brífinku v pátek 4. 7. 2008 ve 12 hodin.

Převzato z TS ČBK.

27. 06. 2008