Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

75. plenární zasedání ČBK v Praze

75. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK) bude probíhat od úterý 20.1. za účasti všech biskupů Čech a Moravy, kteří se sejdou v kapucínském klášteře na Loretánském náměstí v Praze. Setkání bude přítomen i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Diego Causero, který biskupy seznání s vývojem příprav předpokládané návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR.

Biskupové na svém prvním plenárním zasedání tohoto roku zhodnotí život církve v ČR v roce 2008 a činnost všech církevních komisí. Na programu jednání českých a moravských biskupů, které se koná čtyřikrát do roka, bude mj. také informace o situaci církve v dnešní společnosti, jmenování generálního sekretáře a prezidenta Charity ČR, návrh etického kodexu pracovníků Charity, pastorační program v rámci příprav na 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013, ustanovení neděle zasvěcené pronásledovaným křesťanům.

První den jednání bude zakončen koncelebrovanou mší svatou v 18.00 hodin ve svatováclavské kapli v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude kardinál Miloslav Vlk.

Druhý den zasedání (21.1.) zahájí biskupové svůj program koncelebrovanou mší svatou v kapli kněžského semináře v pražských Dejvicích. Jednání biskupů bude dále pokračovat v kapucínském klášteře.

V 15.00 hodin budou média na krátkém briefingu seznámena se souhrnnou zprávou o zasedání.

Převzato z TS ČBK.

16. 01. 2009