Novinky

Kardinál Duka připomene přenesení ostatků sv. Václava

02. březen 2015

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 4. března 2015 od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou při příležitosti výročí „translace“, tedy přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do svatovítské rotundy na Pražském hradě.

Našimi nepřáteli jsme my sami

02. březen 2015

Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně, která se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala 1. března 2015, završila tradiční festival Mene Tekel. Kázání přednesl prof. Petr Piťha.

Pat Collins: Jak se dělá misie

27. únor 2015

V souvislosti s přípravou Dnů víry pořádá pražské arcibiskupství 7. března 2015 od 9.00 do 17.00 hodin v prostorách kostela sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6) seminář pod vedením irského řeholníka P. Patricka Collinse s názvem „Jak se dělá misie?“. Na semináře je potřeba se předem přihlásit.

Papež František v malostranském chrámu sv. Mikuláše

27. únor 2015

Od úterý 3. března 2015 bude v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně k vidění výstava fotografií zachycujících loňskou návštěvu papeže Františka ve Svaté zemi. Soubor 30 snímků vynikajících izraelských fotografů si lidé budou moci prohlédnout do 10. května.

Nejbližší akce

Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

02. březen 2015 od 18:00
02. březen 2015 zavřít
Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

Bosé karmelitky (Hradčanské nám., Praha 1) vás srdečně zvou na modlitební setkání se sv. Terezií od Ježíše, a to v období říjen 2014 - červen 2015, každé první pondělí v měsíci (vždy od 18 hodin).

Svatá Anežka u křižovníků

02. březen 2015 od 18:00
02. březen 2015 zavřít
Svatá Anežka u křižovníků

V pondělí 2. března 2015 si v chrámu sv. Františka z Assisi na Praze 1, od 18.00 hodin, připomene Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou pontifikální mší svatou výročí úmrtí sv. Anežky České, zakladatelky tohoto Řádu. Hlavním celebrantem bude apoštolský exarcha řeckokatolické církve v České republice Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský. Po mši svaté následuje pobožnost ke sv. Anežce České (tzv. moleben), která je společnou patronkou Řádu a Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve. V tento den je možné v chrámu sv. Františka z Assisi získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek. Přijďte s námi prožít duchovní zážitek a připomenout si tak významnou patronku našeho řádu.

Modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání

06. březen 2015 od 07:30
06. březen 2015 zavřít
Modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání

V kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2 se konají každý první pátek v měsíci modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání. Zahájení mší svatou v 7:30 h, po níž následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, společná adorace od 15:30 h, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V 16:30 h začíná mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou. Termíny: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2014, 2.1., 6.2., 6.3., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8. 2015. Bližší informace na www.hledampovolani.cz a www.kvprz.cz.

Kalendář akcí

Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

Bosé karmelitky (Hradčanské nám., Praha 1) vás srdečně zvou na modlitební setkání se sv. Terezií od Ježíše, a to v období říjen 2014 - červen 2015, každé první pondělí v měsíci (vždy od 18 hodin).

více informací
Svatá Anežka u křižovníků

V pondělí 2. března 2015 si v chrámu sv. Františka z Assisi na Praze 1, od 18.00 hodin, připomene Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou pontifikální mší svatou výročí úmrtí sv. Anežky České, zakladatelky tohoto Řádu. Hlavním celebrantem bude apoštolský exarcha řeckokatolické církve v České republice Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský. Po mši svaté následuje pobožnost ke sv. Anežce České (tzv. moleben), která je společnou patronkou Řádu a Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve. V tento den je možné v chrámu sv. Františka z Assisi získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek. Přijďte s námi prožít duchovní zážitek a připomenout si tak významnou patronku našeho řádu.

Modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání

V kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2 se konají každý první pátek v měsíci modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání. Zahájení mší svatou v 7:30 h, po níž následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, společná adorace od 15:30 h, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V 16:30 h začíná mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou. Termíny: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2014, 2.1., 6.2., 6.3., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8. 2015. Bližší informace na www.hledampovolani.cz a www.kvprz.cz.

Zimní duchovní obnova

Cyklus přednášek inspirovaných Exhortací papeže Františka Evangelium radosti. Každé úterý v termínu od 3. 2. do 17. 3. 2015 (mimo jarní prázdniny 3. 3.) Čas: 19 – 21 hod. Kde: sál u sv. Václava, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 - Vršovice (vchod ze zadní strany kostela sv. Václava). Program: 19 – 20.30 h přednáška; 20.30 – 21 h možnost adorace nebo společné modlitby. Témata a přednášející: 3. února - Pozvání k obnově mého osobního setkání s Ježíšem Kristem a jeho láskou (P. Petr Beneš, CssR). 10. února - Duch svatý nás otevírá Božímu milosrdenství (P. Pavel Semela). 17. února - Boží slovo je otevřenou branou. Naučme se do ní vstoupit. P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.). 24. února - Svátost smíření jako láskyplné setkání s odpouštějícím otcem (Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.) 10. března - Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo? (Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD., komunita Sant Egidio). 17. března - Jak žít Radost i v osobních těžkostech (P. Stanislaw Góra)

více informací
Karikatury Boha

Kateřina Lachmanová Th.D.: Karikatury Boha. Od 9.30 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice.

více informací
Čtyři večery o evangelizaci

P. Aleš Opatrný: Inspirace k evangelizaci v papežských dokumentech. Od 19.00 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6.

více informací
Synod o rodině očima papežského teologa

Polský dominikán P. Wojciech Giertych, teolog papežského domu, doktor morální teologie a salesián doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol. vyučující teologickou etiku a etiku manželství na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se setkají v diskusi v refektáři dominikánského kláštera (vstup Jilská 7). Pořádá Pastorační středisko–Centrum pro rodinu ve spolupráci s Místem vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí – Dominikánská 8

více informací
Ministrantské setkání pro mladší kluky

V sobotu 14.3. se uskuteční ministranstké setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) v Praze 4 - Kunratice. Zahájení v 9:30 v kostele sv. Jakuba. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na fotbálek do tělocvičny, příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16:00.
Téma: Co je doma, to se počítá...
Kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i tradiční fotbálek
Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774)

Bazárek u sv. Tomáše

Nadace sestry Akvinely zve na velikonoční Bazárek u sv. Tomáše v Praze. Akce v ambitech u kostela se letos uskuteční ve dnech 14. a 15. března 2015. První den v době mezi 13.00 - 16.00 hodinou, druhý potom od 10.00 - 15.00 hodin.

více informací
Bazárek u sv. Tomáše

Nadace sestry Akvinely zve na velikonoční Bazárek u sv. Tomáše v Praze. Akce v ambitech u kostela se letos uskuteční ve dnech 14. a 15. března 2015. První den v době mezi 13.00 - 16.00 hodinou, druhý potom od 10.00 - 15.00 hodin.

více informací
Koncert v Domově sv. Karla Boromejského v Praze

Na neděli 15. 3. 2015 je od 15.00 hodin připraven Koncert pro hospice. Na programu bude Stabat Mater a Fugy pro varhany c moll, Fuga d moll od Jana Křtitele Vaňhala, účinkují: Vojtěch Spurný - dirigent, varhanní pozitiv, Hana Jonášová - soprán, Markéta Cukrová - mezzosoprán, Magdaléna Malá - housle, Jiří Sycha - housle, Michal Dušek - viola, Helena Matyášová - violoncello, moderuje Eva Hazdrová - Kopecká. Koncert vysílá v přímém přenosu Český rozhlas Vltava. Místo - kostel sv. Rodiny, Praha-Řepy. Vstupné dobrovolné. Vstupným na koncert přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č.j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.

Varhanní nešpory maltézských rytířů

V úterý 17. března od 17:00hod. se bude konat třetí koncert cyklu CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM.

více informací
Zimní duchovní obnova

Cyklus přednášek inspirovaných Exhortací papeže Františka Evangelium radosti. Každé úterý v termínu od 3. 2. do 17. 3. 2015 (mimo jarní prázdniny 3. 3.) Čas: 19 – 21 hod. Kde: sál u sv. Václava, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 - Vršovice (vchod ze zadní strany kostela sv. Václava). Program: 19 – 20.30 h přednáška; 20.30 – 21 h možnost adorace nebo společné modlitby. Témata a přednášející: 3. února - Pozvání k obnově mého osobního setkání s Ježíšem Kristem a jeho láskou (P. Petr Beneš, CssR). 10. února - Duch svatý nás otevírá Božímu milosrdenství (P. Pavel Semela). 17. února - Boží slovo je otevřenou branou. Naučme se do ní vstoupit. P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.). 24. února - Svátost smíření jako láskyplné setkání s odpouštějícím otcem (Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.) 10. března - Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo? (Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD., komunita Sant Egidio). 17. března - Jak žít Radost i v osobních těžkostech (P. Stanislaw Góra)

více informací
Čtyři večery o evangelizaci

Kateřina Lachmanová: Každý křesťan je misionář. Od 19.00 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6.

více informací
Ministrantské setkání pro starší kluky

20.-21.3. se uskuteční Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice "Kunratická škola"). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne fotbálek, film.
S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení.
Bližší informace: P. Benedikt Hudema (724 209 774, benedikthudema@atlas.cz)

Postní duchovní obnova pro ženy

Již tradičně nabízí i letos UNIE KATOLICKÝCH ŽEN čas k zastavení, odpočinutí a nabrání duchovní posily. Setkání se uskuteční 21. března 2015 od 9:00 ve farním klubu u Panny Marie Sněžné.

více informací
Koncert v Domově sv. Karla Boromejského v Praze

V neděli 22. března 2015 od 17.00 hodin proběhne Koncert orchestru Archioni Plus pod vedením Michala Macourka, na programu W.A. Mozart - Kouzelná flétna, Flétnový koncert G dur. Koncert se uskuteční v kostele sv. Rodiny v Praze-Řepy. Vstupné dobrovolné. Vstupným na koncert přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č.j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.

Koncert duchovní hudby v kostele sv. Kteřiny

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají u příležitosti 330. výročí narození J.S.Bacha v úterý 24. 3. 2015 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Na programu díla J.S. Bacha, G.F.Händela, W.A. Mozarta. Vstup na koncert je volný.

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnovu pro Akademii nejen pro seniory v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6, 25. 3. od 9.30 do 12.30 povede P. Miloslav Kabrda SBD.

více informací
Čtyři večery o evangelizaci

P. Jakub Sadílek OFM: Zkušenosti z evangelizací velkoměst. Od 19.00 v Pastorační středisku, Kolejní 4, Praha 6.

více informací
Jarní sobota pro ženy

Tradiční program – zastavení pro ženy tentokrát s tématem: Žena u studny – inspirace Terezií z Avily. Přednášejícím bude P. Pavel Pola OCD. Setkání proběhne v Pastoračntředisku v Dejvicích.

více informací

Zasílání novinek e-mailem

Sledujte nás na Facebooku

Bezbariérové kostely


Zavřít okno