Novinky

V září budou vysvěceni tři jáhni pražské arcidiecéze

29. srpen 2014

V sobotu 6. září 2014 přijme Petr Havlík v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jáhenské svěcení z rukou biskupa Václava Malého. Svěcení na trvalé jáhny z rukou biskupa Karla Herbsta přijmou 7. září v 9.30 hodin v Lysé nad Labem v kostele Narození sv. Jana Křtitele Alois Zoubek a 14. září v 11.00 hodin v kostele sv. Ludmily v Praze Pavel Křížek.

Významné události a výročí - září 2014

29. srpen 2014

Nejvýznamnější událostí v měsíci září bude Národní svatováclavská pouť. Poutní mše svatá ke cti sv. Václava začíná v 10.00 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. V záři bude rovněž zahájen kulturní a ekumenický projekt Bílá Hora 2014 a konat se bude mnoho další zajímavých akcí.

Současné umění na hrobu padlých v bitvě na Bílé Hoře

28. srpen 2014

Při ekumenické bohoslužbě bude 7. září 2014 v 18.00 hodin v poutním areálu na Bílé hoře v Praze představena nová umělecká úprava hrobu, kde spolu leží vítězové i poražení, padlí osudové bitvy na Bílé Hoře. Tým sestávající z architekta, malíře a hudebního skladatele se pokusil umělecky pojmout význam tohoto jedinečného místa.

Zářijový Zpravodaj o tom, jak rozumíme sv. Václavu

27. srpen 2014

O sv. Václavu byly sepsány stohy knih a jeho život pozemský i nebeský se stal tématem mnoha reflexí. Zářijový Zpravodaji pražské arcidiecéze, který právě vychází, na našeho národního patrona pohlíží skrze jeho vyobrazení. Ta vypovídají také o tom, jak vidíme svoji minulost a jak rozumíme sami sobě.

Nejbližší akce

Modlitby za rodiny, kněžská a řeholní povolání

05. září 2014 od 07:30
05. září 2014 zavřít
Modlitby za rodiny, kněžská a řeholní povolání

V kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2 se konají každý první pátek v měsíci modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání. Zahájení mší svatou v 7:30 h, po níž následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, společná adorace od 15:30 h, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V 16:30 h začíná mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou. Termíny: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2014, 2.1., 6.2., 6.3., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8. 2015. Bližší informace na www.hledampovolani.cz a www.kvprz.cz.

Jáhenské svěcení

06. září 2014 od 10:00
06. září 2014 zavřít
Jáhenské svěcení

V sobotu 6. září 2014 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijme vkládáním rukou a modlitbou pomocného biskupa pražského Mons. Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovec naší arcidiecéze Petr Havlík. Srdečně zveme k účasti všechny věřící, kněze a jáhny.

Hájek u Prahy - pozvání na pouť

06. září 2014 od 11:00
06. září 2014 zavřít
Hájek u Prahy - pozvání na pouť

Bratři františkáni srdečně zvou do Hájku u Prahy v sobotu 6. září 2014 v 11.00 hodin, kdy se bude konat hlavní pouť k svátku Narození Panny Marie. Celebruje P. Vianney Dohnal OFM.

Kalendář akcí

Modlitby za rodiny, kněžská a řeholní povolání

V kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2 se konají každý první pátek v měsíci modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání. Zahájení mší svatou v 7:30 h, po níž následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, společná adorace od 15:30 h, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V 16:30 h začíná mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou. Termíny: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2014, 2.1., 6.2., 6.3., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8. 2015. Bližší informace na www.hledampovolani.cz a www.kvprz.cz.

Jáhenské svěcení

V sobotu 6. září 2014 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijme vkládáním rukou a modlitbou pomocného biskupa pražského Mons. Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovec naší arcidiecéze Petr Havlík. Srdečně zveme k účasti všechny věřící, kněze a jáhny.

Hájek u Prahy - pozvání na pouť

Bratři františkáni srdečně zvou do Hájku u Prahy v sobotu 6. září 2014 v 11.00 hodin, kdy se bude konat hlavní pouť k svátku Narození Panny Marie. Celebruje P. Vianney Dohnal OFM.

Ekumenická bohoslužba

Poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Neděle 7. září 2014 v 18:00 hodin. předsedající: Roman Mazur, pražský senior Českobratrské církve evangelické Václav Malý, pomocný biskup pražský. Oficiální zahájení kulturního a ekumenického projektu Bílá hora 2014 s podtitulem: Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?

více informací
Ministrantské setkání pro mladší kluky

V sobotu 13.9. se uskuteční ministranstké setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) v Praze 4 - Kunraticích. Zahájení v 9:30 v kostele sv. Jakuba. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na fotbálek na travnatý povrch, příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16:00.
Kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i tradiční fotbálek
Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774)

Marie Nechvátalová: Nová politická interpretace výmaleb bělohorského kostela

Interaktivní přednáška a komentovaná prohlídka. Poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Středa 17. září 2014, 19:30 hodin.

více informací
Ministrantské setkání pro starší kluky

19.-20.9. se uskuteční Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice "Kunratická škola"). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne fotbálek, film.
S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení.
Bližší informace: P. Benedikt Hudema (724 209 774, benedikthudema@atlas.cz)

Hájek u Prahy - pozvání na pouť

Bratři františkáni srdečně zvou na pouť do Hájku u Prahy v sobotu 20. září 2014 v 11.00 hodin, kdy se bude konat slavit sobotní památka Panny Marie. Celebruje P. Milan Badal OP.

Kardinál Duka se zúčastní tradiční pouti na Blaník

V předvečer svátku sv. Václava, který podle pověsti vyjede v čele blanických rytířů bránit naši zem, až jí bude nejhůře, bude 20. září 2014 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 14.00 hodin mši svatou na samém vrcholu hory Blaník. Tato bohoslužba každoročně zahajuje svatováclavské slavnosti v nedalekých Louňovicích.

více informací
Relikvie srdce sv. Jana Maria Vianneye

V úterý 23. 9. 2014 budou v kostele Panny Marie Sněžné v Praze vystaveny relikvie srdce sv. Jana Maria Vianneye.

více informací
Varhanních nešpor maltézských rytířů

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně sedmý koncert cyklu duchovní hudby LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES v úterý 23. září 2014 od 18 hod. Na programu budou díla A. Dvořáka, F.V. Habermanna, P. Kopeckého a F. Fialy. Účinkují: Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře Jana Deyla se svými sólisty, Komorní orchestr Konzervatoře Jana Deyla, Mgr.Dorothea Fleischmannová – varhany, řídí MgA. František Fiala, Vstup na koncert je volný.

Svatováclavská pouť

Již dvanáctým rokem se ve dnech 27.-28. září 2014 koná tradiční národní svatováclavská pouť.

Národní svatováclavská pouť

Již dvanáctým rokem se ve Staré Boleslavi koná tradiční svatováclavská pouť.

více informací

Zasílání novinek e-mailem

Sledujte nás na Facebooku

Bezbariérové kostely


Zavřít okno