Novinky

Papež František v malostranském chrámu sv. Mikuláše

27. únor 2015

Od úterý 3. března 2015 bude v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně k vidění výstava fotografií zachycujících loňskou návštěvu papeže Františka ve Svaté zemi. Soubor 30 snímků vynikajících izraelských fotografů si lidé budou moci prohlédnout do 10. května.

Nový vyšehradský probošt bude uveden do úřadu

26. únor 2015

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na nešpory spojené s instalací nového probošta Mons. Aleše Opatrného. Nešpory v neděli 1. března 2015 začínají v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě v 18.00 hodin.

Významné události a výročí - březen 2015

25. únor 2015

Přinášíme přehled významných událostí a zajímavých výročí, které se v měsíci březnu odehrají v naší arcidiecézi. V postní době, která vyplní tento měsíc, proběhne hned několik duchovních cvičení, ale i zajímavých debat.

Tradiční zakončení festivalu Mene Tekel

24. únor 2015

Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně, která se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná 1. března 2015 od 14.00 hodin, završí tradiční festival Mene Tekel. Budou během ní čteny dopisy dětí jejich vězněným rodičům.

Nejbližší akce

Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

02. březen 2015 od 18:00
02. březen 2015 zavřít
Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

Bosé karmelitky (Hradčanské nám., Praha 1) vás srdečně zvou na modlitební setkání se sv. Terezií od Ježíše, a to v období říjen 2014 - červen 2015, každé první pondělí v měsíci (vždy od 18 hodin).

Svatá Anežka u křižovníků

02. březen 2015 od 18:00
02. březen 2015 zavřít
Svatá Anežka u křižovníků

V pondělí 2. března 2015 si v chrámu sv. Františka z Assisi na Praze 1, od 18.00 hodin, připomene Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou pontifikální mší svatou výročí úmrtí sv. Anežky České, zakladatelky tohoto Řádu. Hlavním celebrantem bude apoštolský exarcha řeckokatolické církve v České republice Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský. Po mši svaté následuje pobožnost ke sv. Anežce České (tzv. moleben), která je společnou patronkou Řádu a Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve. V tento den je možné v chrámu sv. Františka z Assisi získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek. Přijďte s námi prožít duchovní zážitek a připomenout si tak významnou patronku našeho řádu.

Modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání

06. březen 2015 od 07:30
06. březen 2015 zavřít
Modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání

V kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2 se konají každý první pátek v měsíci modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání. Zahájení mší svatou v 7:30 h, po níž následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, společná adorace od 15:30 h, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V 16:30 h začíná mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou. Termíny: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2014, 2.1., 6.2., 6.3., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8. 2015. Bližší informace na www.hledampovolani.cz a www.kvprz.cz.

Kalendář akcí

Uvedení Páně do chrámu - setkání řeholníků

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech se koná u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu mše svatá od 10.00 hodin, součástí je setkání řeholníků a řeholnic. Na tento den spadá Světový den zasvěceného života.

více informací
Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

Bosé karmelitky (Hradčanské nám., Praha 1) vás srdečně zvou na modlitební setkání se sv. Terezií od Ježíše, a to v období říjen 2014 - červen 2015, každé první pondělí v měsíci (vždy od 18 hodin).

více informací
Zimní duchovní obnova

Cyklus přednášek inspirovaných Exhortací papeže Františka Evangelium radosti. Každé úterý v termínu od 3. 2. do 17. 3. 2015 (mimo jarní prázdniny 3. 3.) Čas: 19 – 21 hod. Kde: sál u sv. Václava, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 - Vršovice (vchod ze zadní strany kostela sv. Václava). Program: 19 – 20.30 h přednáška; 20.30 – 21 h možnost adorace nebo společné modlitby. Témata a přednášející: 3. února - Pozvání k obnově mého osobního setkání s Ježíšem Kristem a jeho láskou (P. Petr Beneš, CssR). 10. února - Duch svatý nás otevírá Božímu milosrdenství (P. Pavel Semela). 17. února - Boží slovo je otevřenou branou. Naučme se do ní vstoupit. P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.). 24. února - Svátost smíření jako láskyplné setkání s odpouštějícím otcem (Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.) 10. března - Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo? (Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD., komunita Sant Egidio). 17. března - Jak žít Radost i v osobních těžkostech (P. Stanislaw Góra)

více informací
Modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání

V kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2 se konají každý první pátek v měsíci modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání. Zahájení mší svatou v 7:30 h, po níž následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, společná adorace od 15:30 h, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V 16:30 h začíná mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou. Termíny: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2014, 2.1., 6.2., 6.3., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8. 2015. Bližší informace na www.hledampovolani.cz a www.kvprz.cz.

Světový den modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi

Dnes se koná první mezinárodní den boje proti obchodu s lidmi, jež církev vyhlásila a ustanovila tak na 8. únor, v den památky sv. Josefiny Bakhity, která se sama stala obětí obchodu s lidmi.

více informací
Havelnice

Zveme vás na večer chval u sv. Havla v Praze v pondělí 9.2.2015 v 19 hodin. „Havelnice“ je modlitební setkání, které se koná každé druhé pondělí v měsíci - od října do června (tedy kromě akademických prázdnin) v pražském kostele svatého Havla na Havelském náměstí. Kostel je pět minut od stanice metra Můstek směrem na Staroměstské náměstí. Setkání obsahuje písně chval, katechezi nad Božím slovem a prosby za přítomné.

Zimní duchovní obnova

Cyklus přednášek inspirovaných Exhortací papeže Františka Evangelium radosti. Každé úterý v termínu od 3. 2. do 17. 3. 2015 (mimo jarní prázdniny 3. 3.) Čas: 19 – 21 hod. Kde: sál u sv. Václava, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 - Vršovice (vchod ze zadní strany kostela sv. Václava). Program: 19 – 20.30 h přednáška; 20.30 – 21 h možnost adorace nebo společné modlitby. Témata a přednášející: 3. února - Pozvání k obnově mého osobního setkání s Ježíšem Kristem a jeho láskou (P. Petr Beneš, CssR). 10. února - Duch svatý nás otevírá Božímu milosrdenství (P. Pavel Semela). 17. února - Boží slovo je otevřenou branou. Naučme se do ní vstoupit. P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.). 24. února - Svátost smíření jako láskyplné setkání s odpouštějícím otcem (Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.) 10. března - Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo? (Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD., komunita Sant Egidio). 17. března - Jak žít Radost i v osobních těžkostech (P. Stanislaw Góra)

více informací
Akademie nejen pro seniory

Kpt. Vladimír Hudousek, Zahraniční mise. Od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice.

více informací
Světový den nemocných u sv. Karla Boromejského v Praze

Ve Světový den nemocných 11.2.2015 v kostele sv. Karla Boromejského v Praze (Vlašská 36, Praha 1) nabízíme přijetí svátosti nemocných, po celý den bude probíhat v kostele adorace za nemocné, přímluvné modlitby, bude také možno požádat o individuální přímluvnou modlitbu za uzdravení z konkrétních vnitřních i tělesných neduhů. V 15 hodin bude sloužena mše svatá.

více informací
Pouť zamilovaných ke sv. Valentinu

V sobotu 14. února 2015 v Praze na Vyšehradě se koná pouť zamilovaných ke sv. Valentinu. Zveme snoubence, manžele a ty, kdo chtějí do větší hloubky uvažovat o vzájemné lásce.

více informací
Ministrantské setkání pro mladší kluky

V sobotu 14.2. se uskuteční ministranstké setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) v Nymburce. Zahájení v 9:30 v kostele sv. Jiljí. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na fotbálek do tělocvičny, příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16:00.
Téma: Klamavá reklama...
Kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i tradiční fotbálek
Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774)

Zimní duchovní obnova

Cyklus přednášek inspirovaných Exhortací papeže Františka Evangelium radosti. Každé úterý v termínu od 3. 2. do 17. 3. 2015 (mimo jarní prázdniny 3. 3.) Čas: 19 – 21 hod. Kde: sál u sv. Václava, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 - Vršovice (vchod ze zadní strany kostela sv. Václava). Program: 19 – 20.30 h přednáška; 20.30 – 21 h možnost adorace nebo společné modlitby. Témata a přednášející: 3. února - Pozvání k obnově mého osobního setkání s Ježíšem Kristem a jeho láskou (P. Petr Beneš, CssR). 10. února - Duch svatý nás otevírá Božímu milosrdenství (P. Pavel Semela). 17. února - Boží slovo je otevřenou branou. Naučme se do ní vstoupit. P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.). 24. února - Svátost smíření jako láskyplné setkání s odpouštějícím otcem (Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.) 10. března - Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo? (Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD., komunita Sant Egidio). 17. března - Jak žít Radost i v osobních těžkostech (P. Stanislaw Góra)

více informací
Popelec umělců 2015 u Nejsvětějšího Salvátora

Již po dvacáté zahájí 18. února 2015 v kostele Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám. 2, Praha) postní období tradičním Popelcem umělců. Setkání pořádané vždy na Popeleční středu navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před devadesáti lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové války. Také u Salvátora je Popelec umělců příležitostí k setkání tvůrců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry.

Křesťan a politika

Česká křesťanská akademie Vás zve na cyklus přednášek a diskuzí k naléhavým tématům. První setkání proběhne 19.2.2015 v modlitebně ČCE Praha 2, Korunní 60 od 19 hod., kde promluví Prof. Jan Sokol na téma Křesťan a politika

více informací
Křížová cesta na Petříně

Národní bratrské společenství SFŘ (Sekulární františkánský řád) srdečně zve všechny členy františkánské rodiny a přátele svatého Františka z Prahy i okolí ke společnému zahájení postní doby "Křížovou cestou na Petříně" v pátek 20. února 2015 v 16 hodin. Křížovou cestu povede P. Michal Pometlo OFM. Sraz a zahájení je u prvního zastavení. Podrobnosti a další informace (kontakt): f.reichel@volny.cz, tel. 241 950 251 nebo mobil 725 939 385.

Výstava akademického malíře Jaroslava Šerých

Zveme Vás na zahájení výstavy akademického malíře Jaroslava Šerých v neděli 22. února 2015 od 18 hodin, která se bude konat v prostorách Alšova kabinetu na suchdolské radnici.

více informací
Prezentace knihy "Čtrnáct mučedníků pražských"

Akce se uskuteční v úterý 24. 2. 2015 od 17 hodin v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském (Jungmannovo nám. 18, přístup fortnou z Františkánské zahrady).

více informací
Zimní duchovní obnova

Cyklus přednášek inspirovaných Exhortací papeže Františka Evangelium radosti. Každé úterý v termínu od 3. 2. do 17. 3. 2015 (mimo jarní prázdniny 3. 3.) Čas: 19 – 21 hod. Kde: sál u sv. Václava, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 - Vršovice (vchod ze zadní strany kostela sv. Václava). Program: 19 – 20.30 h přednáška; 20.30 – 21 h možnost adorace nebo společné modlitby. Témata a přednášející: 3. února - Pozvání k obnově mého osobního setkání s Ježíšem Kristem a jeho láskou (P. Petr Beneš, CssR). 10. února - Duch svatý nás otevírá Božímu milosrdenství (P. Pavel Semela). 17. února - Boží slovo je otevřenou branou. Naučme se do ní vstoupit. P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.). 24. února - Svátost smíření jako láskyplné setkání s odpouštějícím otcem (Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.) 10. března - Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo? (Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD., komunita Sant Egidio). 17. března - Jak žít Radost i v osobních těžkostech (P. Stanislaw Góra)

více informací
Akademie nejen pro seniry

Ing. Arthur Rehberger; 1. sv. válka. Od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice.

více informací

Zasílání novinek e-mailem

Sledujte nás na Facebooku

Bezbariérové kostely


Zavřít okno