Novinky

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

31. říjen 2014

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnostní bohoslužbu věnovanou památce zesnulých, která se koná v neděli 2. listopadu 2014 od 17.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla a na Vyšehradském hřbitově. Mši svatou bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a společnou modlitbu na hřbitově povede děkan kapituly Mons. Tomáš Holub.

Slavnost Všech svatých na Pražském hradě

31. říjen 2014

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském zve k poutní liturgii Slavnosti Všech svatých, která se koná v sobotu 1. listopadu 2014 v kapitulním kostele na Pražském hradě. Poutní mši svatou od 18.00 hodin spolu s kapitulou a poutníky bude slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, homilii pronese probošt kapituly prof. Petr Piťha.

Zádušní mše svatá za dárce orgánů

30. říjen 2014

V Den památky zesnulých 2. listopadu 2014 bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit zádušní mši svatou za zemřelé dárce orgánů. Zazní Requiem v d-moll Wolfganga Amadea Mozarta.

Den pro Blízký východ

30. říjen 2014

Lidé napříč vyznáními a životními přesvědčeními jsou v kampani na podporu Blízkého východu pozváni, aby se v pátek 31. října 2014 něčeho zřekli a ušetřené prostředky poslali prostřednictvím některé z humanitárních organizací lidem na Blízkém východě, kteří jsou zasaženi konflikty, zejména pak postupem Islámského státu.

Nejbližší akce

Hájek u Prahy - pozvání na pouť

01. listopad 2014 od 11:00
01. listopad 2014 zavřít
Hájek u Prahy - pozvání na pouť

Bratři františkáni srdečně zvou na pouť do Hájku u Prahy v sobotu 1. listopadu 2014 v 11.00 hodin na Slavnost Všech svatých. Celebruje P. Vladimír Slámečka.

Dušičková mše na Olšanech

02. listopad 2014 od 15:00
02. listopad 2014 zavřít
Dušičková mše na Olšanech

V neděli 2. 11. 2014 se v 15 hodin u centrálního kříže na Olšanských hřbitovech (rovně od hlavního vchodu na hřbitov) bude konat již tradiční mše svatá, při níž budeme nejen vzpomínat, ale především se modlit za všechny, kteří od nás již odešli na věčnost, především za ty, jimž nemáme možnost osobně poděkovat anebo zajít na jejich hroby.

Pouť ke hrobu Arnošta z Pardubic

03. listopad 2014 od 07:00
03. listopad 2014 zavřít
Pouť ke hrobu Arnošta z Pardubic

Pražská arcidiecéze pořádá pouť do Kladska ke hrobu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Průvodcem na této pouti, která se koná v pondělí 3. listopadu 2014, bude současný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Kalendář akcí

Hájek u Prahy - pozvání na pouť

Bratři františkáni srdečně zvou na pouť do Hájku u Prahy v sobotu 1. listopadu 2014 v 11.00 hodin na Slavnost Všech svatých. Celebruje P. Vladimír Slámečka.

Dušičková mše na Olšanech

V neděli 2. 11. 2014 se v 15 hodin u centrálního kříže na Olšanských hřbitovech (rovně od hlavního vchodu na hřbitov) bude konat již tradiční mše svatá, při níž budeme nejen vzpomínat, ale především se modlit za všechny, kteří od nás již odešli na věčnost, především za ty, jimž nemáme možnost osobně poděkovat anebo zajít na jejich hroby.

více informací
Pouť ke hrobu Arnošta z Pardubic

Pražská arcidiecéze pořádá pouť do Kladska ke hrobu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Průvodcem na této pouti, která se koná v pondělí 3. listopadu 2014, bude současný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

více informací
Venkov fandí rodině

Na pražském arcibiskupství se 3. listopadu 2014 od 13.00 do 18.00 hodin koná otevřená konference na téma „Venkov fandí rodině“. Diskutovat se bude o prorodinných aktivitách, tvorbě strategií podporujících rodinu a komunitní život, podpoře života rodin ve venkovském prostoru.

více informací
Pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše

Bosé karmelitky (Hradčanské nám., Praha 1)vás srdečně zvou na modlitební setkání se sv. Terezií od Ježíše, a to v období říjen 2014 - červen 2015, každé první pondělí v měsíci (vždy od 18 hodin).

více informací
Dny soudobé hudby

V rámci „Dnů soudobé hudby“ (3. – 26. 11. 2014) s 4. listopadu v kostele sv. Klimenta (Klimentská 5, Praha 1) od 19.30 hodin koná ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu spolu druhý festivalový koncert duchovní hudby. Zazní mimo jiné skladby Jiřího Laburdy, Radka Rejška, Petra Koronthályho či Lukáše Hurníka. Třetí festivalový koncert se koná 10. listopadu v Galerie - HAMU (Malostranské nám. 13, Praha 1) od 19.30 hodin. Více na www.ahuv.cz.

Jak se dnes dívat na Bílou horu?

debatní večer s Tomášem Halíkem a Tomášem Petráčkem. Akademický kostel Nejsv. Salvátora (u Karlova Mostu v Praze), úterý 4. listopadu v 20:00 hodin (bohoslužba začíná v 19:00 hodin)

více informací
Debatní cyklus: Rodina a společnost

Akademická farnost Praha, kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám., Praha 1, srdečně zve na debatu s názvem "Agresivita - menšiny, třeste se!", která se koná v rámci cyklu "Rodina a společnost", od 19:00 hodin. Místem konání je sakristie kostela Nejsvětějšího Salvátora (vstup do sakristie je z areálu Klementina - z důvodu probíhající rekonstrukce nádvoří přes foyer hlavního vstupu do Národní knihovny).

Benefice - Večery u kapucínů

Benefice Večery u kapucínů od 19:00 hodin v klášteře. Vystoupí prof. Dalibor Štrunc z Brna se studentkami hry na cimbál. Výtěžek benefice bude věnován občanskému sdružení Alfa Human Service.

Martin Bedřich: Bílá hora v literatuře

Interaktivní přednáška. Poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, středa 5. listopadu 2014 v 19:30 hodin.

více informací
Modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání

V kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2 se konají každý první pátek v měsíci modlitby za rodiny, za kněžská a duchovní povolání. Zahájení mší svatou v 7:30 h, po níž následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, společná adorace od 15:30 h, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V 16:30 h začíná mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou. Termíny: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2014, 2.1., 6.2., 6.3., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8. 2015. Bližší informace na www.hledampovolani.cz a www.kvprz.cz.

Osm duchů zla – rekolekce s J. Augystynem

Pastorační středisko (Kolejní 4, Praha 6) pořádá ve dnech 7.–8. listopadu 2014 již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ, tentokrát na téma Osm duchů zla – zpytování svědomí a rozlišování duchů podle Evagria z Pontu.

více informací
Ekumenická bohoslužba

Poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, sobota 8. listopadu 2014 v 18:00 hodin - výročí bitvy na Bílé hoře. předsedající: Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v České republice, a kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference.

více informací
Modlitby za pronásledované křesťany

Farnost sv. Tomáše a Hnutí Křesťan a práce ČR vás 9.11.2014 od 14.30 hodin srdečně zvou k modlitbám za pronásledované křesťany v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Program: Křížová cesta za trpící bratry a sestry, Korunka k Božímu milosrdenství.

Aleš Nosek: tradiční varhanní koncert k výročí bitvy na Bílé hoře

Poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, neděle 9. listopadu v 19:30 hodin.

Přednáška "Bůh nás učí pracovat a slavit"

Česká křesťanská akademie Praha 6 vás srdečně zvou na přednášku "Bůh nás učí pracovat a slavit", kterou prosloví P. Mgr. Václav Vacek, farář v Letohradu. Součástí programu bude i představení nové knihy rozhovorů Josefa Beránka s Václavem Vackem: "Měl jsem štěstí na lidi" za účasti obou autorů. Místo: Pastorační středisko - Arcibiskupství pražské, Praha 6, Kolejní 4. Termín: pondělí 10. listopadu 2014 ve 20 hodin.

Akademie nejen pro seniory

Dr. František Reichel, Příprava kanonizace sv. Anežky v Římě, 9.30-11.00

více informací
Arcidiecézní ministrantské setkání

Jsi ministrant? Kluk mezi 6 a 30 lety? Tak neváhej a přijeď v sobotu 15.11. do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Spolu s panem kardinálem oslavíme svátek sv. Anežky. Dozvíme se něco nového o službě u oltáře a nebude chybět ani program plný her a soutěží.

Varhanní nešpory maltézských rytířů

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně devátý koncert cyklu duchovní hudby LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES v úterý 18. listopadu 2014 od 17 hod. Na programu budou díla F.I. Tůmy: Lytaniae Lauretanae, Missa in B, Vespere Breves de Confessote in C, Stabat Mater. Účinkuje vokální soubor Vagantes Praha za instrumentálního doprovodu AV Consort, řídí Martin Konvalinka. Vstup na koncert je volný.

Duchovní koncert u sv. Kateřiny

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají u příležitosti svátku Sv. Kateřiny v úterý 25. 11. 2014 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkují: Štěpánka Heřmánková – soprán, Collegium pražských trubačů, František Šťastný – varhanní positiv. Na programu díla J.S.Bacha, jeho současníků a následovníků.. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 2, vstup na koncert je volný.

Akademie nejen pro seniory

P. Josef Ptáček, Fotografie z cest po Rusku, 9.30-11.00

více informací
Loretánské hudební podvečery

Loretánské hudební podvečery s duchovním slovem od 18:00 hodin v Loretě. Vystoupí Lenka Dandová (zpěv), Vít Janata a Radek Rejšek (varhany); duchovní slovo k adventu v podání Marie Samkové.

Zasílání novinek e-mailem

Sledujte nás na Facebooku

Bezbariérové kostely


Zavřít okno