Vyhledávání Menu

Mládež


Arcidiecézní centrum pro mládež je pověřeno arcibiskupem pražským sloužit mladé generaci v arcidiecézi. Kromě jiného tak zprostředkovává spojení mezi biskupem, mladými lidmi a všemi, kteří se mládeži věnují.


25013


Smyslem centra je podpora i přímá realizace aktivit, které směřují k rozvíjení křesťanské osobnosti mladých lidí v rámci církve s důrazem na rozměr místní zakotvenost (farnost, komunita mládeže, malé společenství), tak i začlenění do větších celků (diecéze, světová církev).


25014


Arcidiecézní centrum pro mládež
Centrum Nazaret
Kostelní nám. 16
148 00 Praha 4 – Kunratice
tel.: +420 733 161 614

e-mail: acm@apha.cz

28. 03. 2017