Vyhledávání Menu

Mládež


Arcidiecézní centrum pro mládež je pověřeno arcibiskupem pražským sloužit mladé generaci v arcidiecézi. Kromě jiného tak zprostředkovává spojení mezi biskupem, mladými lidmi a všemi, kteří se mládeži věnují.


25013


Smyslem centra je podpora i přímá realizace aktivit, které směřují k rozvíjení křesťanské osobnosti mladých lidí v rámci církve s důrazem na rozměr místní zakotvenost (farnost, komunita mládeže, malé společenství), tak i začlenění do větších celků (diecéze, světová církev).


25014


Arcidiecézní centrum pro mládež
Centrum Nazaret
Kostelní nám. 16
148 00 Praha 4 – Kunratice
tel.: +420 244 910 469, +420 604 263 799

fax: +420 244 912 713

19. 06. 2015