Vyhledávání Menu

Texty z duchovních obnov

Duchovní obnova v letošním školním roce 2013/2014 proběhla těsně před Květnou nedělí v jezuitské rezidenci u kostela sv. Ignáce. P. Angelo Scarano se zamýšlel nad tématem O pravém a nepravém obrácení. Nahrávky obou přednášek si můžete stáhnout níže.

1. přednáška
2. přednáška

 

Duchovní obnova ve školním roce 2012/2013 těsně předcházela adventu a uskutečnila se v klášteře augustiniánů u sv. Tomáše. P. Antonio Rivas k zamyšlení předložil některé podněty z dokumentů II. vatikánského koncilu, neboť toto téma se silně dotýkalo právě probíhajícího Roku víry. Brožurku, kterou měli katecheté k dispozici, a úvodní prezentaci o II. vatikánském koncilu si můžete stáhnout níže.

Brožura k rozjímání
Prezentace o II. vatikánském koncilu

Duchovní obnova v roce 2010/2011 se konala v den slavnosti sv. Josefa a dotkla se tématu sebepoznání. Rekolekci vedl P. Benedikt Holota OFM a jeho promluvy (spolu s užitečnou přílohou) si můžete stáhnout níže.

1. přednáška
2. přednáška
Příloha 

Duchovní obnova letošního školního roku 2009/2010 se konala týden před začátkem adventu v dobře známém prostoru kostela sv. Vojtěcha - Pastoračním středisku v Praze - Dejvicích. Vedl ji Mons. Aleš Opatrný, který se ve svých třech promluvách věnoval víře, naději a lásce, které propojil s třemi iniciačními svátostmi, tedy křtem, biřmováním a eucharistií. Přepis těchto promluv si můžete stáhnout níže.

1. přednáška (Víra - křest)
2. přednáška (Naděje - biřmování)
3. přednáška (Láska - eucharistie)  

Duchovní obnova pro katechety se ve školním roce 2008/2009 konala v klášteře sester voršilek v Praze. Vedl ji P. Karel Kočí, farář z Roudnice nad Labem. Ve svých promluvách se věnoval třem velkým postavám adventu - Janu Křtiteli, sv. Josefovi a Panně Marii. Přepis jeho promluv si můžete stáhnout níže.

Úvod + Jan Křtitel
Sv. Josef
Panna Maria  

Duchovní obnova pro katechety se v roce 2008 konala v novém Komunitním centru Matky Terezy v Praze - Hájích. Vedl ji P. Tomáš Roule a měla téma PŮST, JAKÝ SE LÍBÍ HOSPODINU. Souhrn myšlenek jednotlivých promluv si můžete stáhnout níže.

Úvod a 1. přednáška
2. přednáška
3. přednáška
Kázání  

Duchovní obnovu pro katechety dne 24.2. 2007 vedl otec biskup Karel Herbst. Přepis jeho tří zamyšlení si můžete stáhnout níže.

1. O církvi
2. O evangelizaci
3. O modlitbě

28. 04. 2014