Vyhledávání Menu

Texty z formačních dnů

Na tomto místě bychom vám rádi nabídli materiály z některých formačních dnů pro katechety, které jsme v průběhu posledních let pořádali.  

Školní rok 2014 / 2015

První letošní formační den, který byl spojen s požehnáním katechetů, se uskutečnil 6. září 2014.
Nabízíme vám z něj některé powerpointové prezentace.
Proč a jak vypracovávat metodické plány? (Filip Dostál) - prezentace, pracovní list
Jak připravovat metodiky - starší školní věk a mládež (David Žofák) - prezentace, příloha 1, příloha 2

Školní rok 2012 / 2013

Letošní formační den, který se konal 9. února 2013, jsme věnovali tématu Liturgie. Zazněly následující přednášky:
Proměny a variabilita liturgie (J. Kotas)
Liturgické katecheze a liturgická výchova  + Prezentace k přednášce + Praktické podněty k liturgické výchově z Cest katecheze (M. Zimmermannová)
Liturgie s dětmi (A. Opatrný)  

Školní rok 2011 / 2012

První formační den letošního roku spojený s požehnáním katechetům se konal 10. září a věnován byl tématu Mariánská úcta. Zazněly následující přednášky:
Mariánský fenomén a aktualizační zjevení (C. V. Pospíšil)
Mariánská úcta z hlediska liturgie a lidové zbožnosti (J. Kotas)
Mariánská úcta ve výtvarném umění (J. Royt) - zvukový záznam přednášky ZDE.  

Druhý formační den se konal 12. května 2012 a věnován byl tématu Druhý vatikánský koncil, a to v souvislosti s připravovaným Rokem víry. Zazněly následující přednášky:
Církev a svět ve světle koncilních dokumentů (A. Opatrný) - zvukový záznam přednášky ZDE.
Liturgické změny a jejich smysl (J. Kotas) - zvukový záznam přednášky ZDE.
Změna vztahu k nekatolíkům (D. Červenková) - zvukový záznam přednášky ZDE.
Nově objevená Bible (M. Němeček) - zvukový záznam přednášky ZDE.  

Školní rok 2010 / 2011

První formační den letošního roku se konal 13. listopadu a věnován byl tématu Boží slovo v katechezi. Zazněly následující přednášky:
Křesťanství - náboženství Božího slova (M. Ryšková)
Boží slovo v životě katechety (A. Scarano)
Místo katecheze v dialogu s Bohem (V. Eliáš)
Metody práce s Biblí v katechezi dětí a mládeže (P. Budský) + Seznam literatury k tématu  

Školní rok 2009 / 2010

Formační den tohoto školního roku se konal 22. května 2010 a věnovali jsme se tématu Proces křesťanské iniciace dětí a mládeže. Zazněly následující přednášky:
Vývoj a význam křesťanské iniciace (V. Eliáš)
Blízká příprava biřmovanců v kobyliské farnosti (J. Schrötter) + Materiál k přednášce
100. výročí vydání dekretu Quam singulari a jeho aktuálnost (L. Dřímal) + Prezentace k přednášce
Blízká příprava prvokomunikantů (H. Johnová)  

Školní rok 2008 / 2009

6. září proběhl první formační den spojený s tradičním požehnáním katechetů s následujícími přednáškami:
Zamyšlení nad identitou katechety  (L. Dřímal) + Prezentace k přednášce
Katecheta a frustrace (A. Opatrný)  

23. května proběhl druhý formační den s tématem Média, na němž zazněly následující přednášky:
Výzvy mediálního světa vůči pastoraci (Jiří Zajíc)
Výchova dětí pod vlivem médií (Radek Mezuláník)
Podněty bisupské synody o Božím slově pro křesťanský život (Aleš Opatrný)  

Školní rok 2007 / 2008

V listopadu 2007 se uskutečnil jednorázový Svatopavelský biblický seminář s názvem "Svatý Pavel - misijní poslání každého křesťana". Záznam přednášky P. Jaroslava Brože, Th.D. vám nabízíme níže.
Svatý Pavel - misijní poslání každého křesťana 

19. ledna 2008 proběhl formační den na téma Misijní poslání každého křesťana s následujícími přednáškami:
Co je misie a co je poslání (A. Opatrný)
Misijní poslání každého křesťana (K. Lachmanová)
Misionarita jako základní známka křesťanské zralosti (M. Kuzniar)
Po přestávce představili zástupci různých misijních aktivit své projekty; níže vám nabízíme prezentace o některých z nich:
Dominikánské misie
Kurzy Alfa
V závěru proběhla rovněž panelová diskuse, jak u nás lze misijně působit.  

Školní rok 2006 / 2007

Formační den tohoto školního roku se konal 25. listopadu 2006 a věnovali jsme se tématu Proces přerodu "dětské" víry v "dospělou". Přednášku P. Tomáše Rouleho a sylabus přednášky Mons. Aleše Opatrného vám nabízíme níže.
Zdravé a nezdravé náboženské představy (T. Roule)
Zralá víra a cesta k ní (A. Opatrný)  

Školní rok 2005 / 2006

Uskutečnily se dva formační dny. 28. ledna 2006 jsme se společně věnovali tématu Trvalá výchova ke svátosti smíření; vyslechli jsme čtyři přednášky, jejichž plné znění naleznete níže. Sborník z celého setkání (přednášky doplněné užitečnou pomůckou) lze za příspěvek obdržet v našem středisku.
Biblická východiska svátosti smíření (A. Scarano)
Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíření (J. Brtník)
Svátost smíření podle kajících obřadů církve (P. Brož)
Vývoj svědomí a psychické okolnosti svátosti smíření (L. Bartůšková) 

Postní formační den pro katechety se uskutečnil 1. dubna 2006. Kromě postní kající pobožnosti vedené Mons. Alešem Opatrným se uskutečnila přednáška P. Adolfa Pintíře a diskuse k přednášce. Texty přednášky i diskuze naleznete níže.
Jak slavit svátost smíření a kající bohoslužby s dětmi a mládeží (A. Pintíř)
Moderovaná debata o zkušenostech s kajícností dětí a mládeže  

Formační den, který se uskutečnil 23. dubna 2005, byl věnován tématům Komunikace a sdílení a Práce s Písmem svatým. Některé materiály k prvnímu tématu, o němž přednášel Jiří Černý, vám nabízíme:
10 zásad optimální komunikace a Poziční vyjednávání.

 

16. 09. 2014