Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Katechetický kurz

Charakteristika kurzu: Základní ucelená formace laiků, kteří budou sloužit ve farnostech jako katecheté dětí školního věku, mládeže i dospělých.  

Komu je kurz určen: Osobnostně a duchovně zralým římskokatolickým laikům, kteří mají předpoklady ke katechetické službě a jejich duchovní správci u nich rozeznávají znaky povolání k této službě.  

Předpoklady k přijetí: Doporučení duchovního správce; Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe); Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie); Základní náboženské znalosti (cca na úrovni KKC); Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady; Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti; povolání ke katechetické službě).  

Konání: V sobotu zpravidla 1x za 14 dní od 8:30 do 15:30 hod. v Biskupském salónku Arcibiskupského semináře (přízemí vpravo), Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice (sídlo KTF UK nedaleko konečné stanice metra trasy A - Dejvická).  

Podmínky absolvování: Povinná docházka s min. 75% účastí, splnění všech zadaných praxí a úkolů, úspěšné složení předepsaných zkoušek.  

Zakončení: Závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Arcibiskupství pražského o absolvování kurzu.  

Obsah kurzu: Víra katolické církve (studium Katechismu katolické církve - Krédo, morálka, svátosti a liturgie) Život církve – život křesťana (církev, společenství, svědectví, charita, posvěcování, osobní povolání, stav…) Úvod do dějin církve; Úvod do duchovního života (spiritualita) Základy biblistiky; Úvod do modlitby a četby Božího slova Katechetika, Základy pedagogiky a psychologie, Metody katecheze a náboženské výchovy, Katechetické praxe.

 

6230

Studijní materiály

6229
Rozvrh

30. 09. 2016