Vyhledávání Menu

Pracovníci Katechetického střediska

Th.Lic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D. - vedoucí střediska
Koordinace práce střediska, konzultace, administrativa včetně evidence katechetů, příprava programů a materiálů, výpůjčková služba knihovny, informační činnost střediska - redakce měsíčníku pro katechety AIK, webových stránek a facebookového profilu Katechetického střediska, garant a koordinátor Katechetického kurzu a návazné katechetické formace, spolupráce na mezidiecézních projektech.

724 588 513, lenka.jerabkova@apha.cz


Mgr. David Žofák 

Kontakty s farnostmi a jejich katechety, vytváření programů pro školy realizované ve farnostech, konzultace, tvorba materiálů pro farní katechezi, překlady cizojazyčných materiálů, spolupráce na mezidiecézních projektech.

603 894 989, david.zofak@apha.cz


Madla Chadimová 

Organizátor Katechetického kurzu, výtvarná spolupráce na přípravě katechetických pomůcek.

jarmila.chadimova@apha.cz27. 09. 2016