Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Naše služby


Podpora a konzultace

Velmi rádi vám poradíme, případně i jinak pomůžeme, s jakýmikoliv problémy (metodickými, obsahovými i organizačními) dotýkajícími se katecheze a náboženské výchovy. Dotazovat se nás můžete písemně, telefonicky, e-mailem i osobně. Na osobní konzultace se objednejte předem.
Nabízíme možnost pozvat si nás na hospitaci do vaší katechizované skupiny (na setkání, do vyučovací hodiny) s následným rozborem.

Evidence a administrativa

Evidence katechetů a katechetické činnosti
Evidujeme katechetické činnosti v jednotlivých farnostech a jednotlivé katechety. Vydáváme výroční Zprávy o Katechetické službě farností Arcidiecéze pražské.

Kanonické mise ke katechetické službě
Vyřizujeme žádosti o kanonické mise ke katechetické službě.

Formace a vzdělávání

Po katechetech je požadováno absolvování nějakého typu základní katechetické formace a následně účast na závazných akcích v rámci trvalé formace. Vedle toho jim nabízíme další příležitostné tematické vzdělávací kurzy a semináře. Bližší informace o formaci a vzdělávání ZDE.

AIK

Vydáváme měsíčník AIK (arcidiecézní informace katechetům). Bližší informace a objednávky ZDE.

Půjčovna

Nabízíme zapůjčení knih s pedagogicko – psychologickou, teologickou, katechetickou, či obecně duchovní tematikou. Dále půjčujeme i jiné pomůcky k náboženské výchově. Bližší informace a katalogy ZDE.

Pomůcky

ZDE nabízíme ke stažení, recenzujeme a doporučujeme některé pomůcky ke katechezím a náboženské výchově.

 

24. 02. 2017