Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Adopce na dálku pomohla již třiceti tisícům dětí

„Adopce na dálku® začaly jako menší rozvojový projekt na pomoc několika desítkám chudých dětí v indické Kalkatě,“ říká ředitel Arcidiecézní charity Praha Ing. Jaroslav Němec a doplňuje: „Ohlas české veřejnosti byl veliký a Adopce na dálku® se v průběhu let rozvinuly v jeden z nejrozsáhlejších českých rozvojových programů.“ Polovina z 30 tisíc dětí již ukončila školní docházku, polovina v současné době studuje a připravuje se na budoucí povolání.

Podpora vzdělávání konkrétních dětí ze sociálně slabých poměrů zahrnuje financování nákladů na jejich vzdělávání. Patří mezi ně školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby také pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a další výdaje spojené se vzděláváním. V případě potřeby zajišťuje Charita dětem zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

„V minulosti jsme se přesvědčili, jak klíčové je zajistit rozvoj okolního prostředí, ve kterém děti žijí. Vytváříme tak dětem nejen lepší podmínky pro život, ale zároveň jim do budoucna připravujeme příležitosti pro jejich další uplatnění a rozvoj,“ vysvětluje Petra Matulová, vedoucí Centra zahraniční spolupráce, které pomoc do zahraničí Charity Praha, zastřešuje.

Charita Praha spolupracuje při realizaci programu Adopce na dálku® s padesáti partnerskými organizacemi, které působí v cílových zemích. Partneři zajišťují mj. výběr potřebných dětí a komunit do programu. Na své dárce z České republiky tak stále čekají děti, které nemohou z finančních důvodů do školy chodit, nebo je pravděpodobné, že ze stejných důvodů školní docházku brzy ukončí. (Šárka Pažitková)

31. 01. 2012