Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Adorace za povolání a rodiny

V kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech se v pátek 1. srpna 2008 koná adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech, která je zakončena slavnostní mší sv., které bude předsedat generální vikář Michael Slavík. Společnou adoraci povedou karmelitáni a sestry Apoštolátu sv. Františka.

Adorační den se koná vždy první pátek v měsíci. Je zahájen mší svatou v 7.30 hodin, po ní následuje celodenní eucharistický výstav s možností individuální adorace. Společnou adoraci od 15.30 hodin vedou bratři a sestry z různých společenství zasvěceného života. Adorace je zakončena společným slavením eucharistie v 16.30 hodin.

(LV)
31. 07. 2008