Vyhledávání Menu

Advent a Vánoce u sv. Mikuláše

Letošní koncertní sezóna v malostranském kostele sv. Mikuláše již tradičně vrcholí sérií adventních a vánočních koncertů. Každou sobotu a neděli od 29. listopadu do 14. prosince 2014 zaznějí vždy od 17.00 hodin v tomto kostele adventní koncerty z duchovní tvorby českých i evropských skladatelů doby baroka a klasicismu.

Kromě skladeb období baroka a klasicismu se však bude možné zaposlouchat také do hudby A. Dvořáka, F. Schuberta či C. Francka. Také skladby těchto autorů zazní v podání předních českých interpretů (za všechny alespoň L. Vernerová, L. Hilscherová, M. Novenko, J. Thuri či V. Rejlek). Koncertem 6. prosince, na kterém bude provedeno jedno z nejniternějších děl českého baroka, Vesperae minus solemnes B. M. Černohorského, se zároveň uzavře letošní cyklus velkých koncertů „Rok české hudby 2014 u sv. Mikuláše“.

Vánoce pak budou u sv. Mikuláše oslaveny tradičním dvojím provedením Rybovy České mše vánoční „Hej, mistře“ 25. a 26. prosince, tentokráte pod vedením dirigenta Marka Valáška. Celoroční řadu koncertů u sv. Mikuláše uzavře 1. ledna Novoroční koncert a 3. ledna již tradiční Tříkrálové pastorále.

Všechny koncerty začínají v 17.00 hod a trvají jednu hodinu. Zájemcům doporučujeme zakoupení roční výběrové abonentky, díky které je vstupné na jeden koncert vyjde jen na 100,- Kč. Abonentka obsahuje 9 samostatných kuponů, které můžete libovolně uplatnit na kterýkoliv z více než 200 koncertů v roce dle vlastního výběru. Zároveň mohou každý koncert spolu s Vámi navštívit dvě další osoby, ať už přátelé nebo rodinní příslušníci, na jeden koncert lze tedy uplatnit až 3 kupony. Platnost je 1 rok od data vystavení. Abonentky lze zakoupit v pokladně malostranského kostela sv. Mikuláše každý den od 9.00 do 17.00 hodin. Více na www.stnicholas.cz. (Vladimír Koronthály)

Aleš Pištora 27. 11. 2014