Vyhledávání Menu

Adventní duchovní obnova

Akademie nejen pro seniory

Co to je?

Akademie je pravidelný čtrnáctidenní cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na zajímavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, uměnovědy, ...ale také vyprávějí o své práci nejen pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace, ale i s aktuálním děním.

Témata přednášek jsou volena tak, aby byla obohacující zejména pro ty, kdo mají zájem prohloubit své znalosti o Bohu, církvi a křesťanském životě.

Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci, vždy od 9.30 do přibližně 11.00 v Pastoračním středisku, v kostele sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě přednášek – rekolekčního zamyšlení – obsahuje také mši svatou a možnost přistoupit ke svátosti smíření. Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa na území Prahy, a také jeden větší, celodenní, kdy za teplého květnového počasí vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.

Pokud Vás nabídka Akademie zaujala, přijďte, posaďte se a poslouchejte! 

 

 

23. 01. 2014