Vyhledávání Menu

Adventní duchovní obnova

Ve středu 9. prosince jsou zváni nejen senioři na adventní duchovní obnovu do Pastoračního střediska (kolejní 4, Praha 6 – Dejvice). Zahájení v 9.30 krátkou prezentací (10 min.) Karmelitánského nakladatelství. Následuje mše svatá, dvě promluvy a adorace (ukončení cca ve 12.30),  příležitost ke svátosti smíření.  Doprovází P. Jaroslav Krajl.

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, historie, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.
Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.
Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.
Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.
Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.

 14. 10. 2015  Pan biskup Václav Malý  
     „Stav společnosti“
      
 11. 11. 2015  P. Antonín Klaret Dabrowski OFM   
     Sv. František v mém životě
      
 25. 11. 2015  Mgr. Ignác Mucha
     Senioři a internet: vira.cz a pastorace.cz

 9. 12. 2015  P. Jaroslav Krajl   
     Adventní duchovní obnova (9.30–12.30)

 13. 1. 2016  P. Matúš Kocián   
     Encyklika papeže Františka „Laudato si´“

 27. 1. 2016  P. Petr Beneš CSsR  
     „Literatura a duchovní život“

02. 12. 2015