Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Adventní koncert Arcibiskupského gymnázia

V průběhu večera bude prezentováno první CD sboru Arcibiskupského gymnázia natočené na jaře 2009.

Arcibiskupské gymnázium je osmiletá církevní škola převážně všeobecného studijního zaměření. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství pražské. Majitelem budovy, v níž škola sídlí, jsou Školské sestry sv. Františka. Školní budova pochází z roku 1938. Protože zaměření školy je převážně všeobecné, jsou v učebních plánech školy obsaženy cizí jazyky, humanitní předměty a předměty přírodovědné. Arcibiskupské gymnázium není vyhrazeno jen věřícím křesťanům (to platí jak o studentech, tak o učitelích). Cílem školy je zajistit věřícím křesťanům prostředí, v němž jejich víra bude věc zcela přirozená (především prostřednictvím nabízených duchovních aktivit). Na druhé straně není účast na duchovních aktivitách školy pro nikoho povinná, ode všech se však očekává přinejmenším tolerantní postoj ke křesťanství. (www.arcig.cz, ap)

15. 12. 2009