Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Adventní koncert souboru Musica pro sancta Cecilia

Musica pro Sancta Cecilia je vokálně–instrumentální soubor, který se zaměřuje především na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka. V repertoáru má Adama Michny z Otradovic, Karla Václava Holana Rovenského, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Claudia Monteverdiho, Archangella Corelliho, Antonia Vivaldiho a řady dalších autorů.

Soubor vznikl v roce 1992 na půdě pražské Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla (konzervatoř pro zrakově postižené), dnes v souboru působí 7 absolventů této konzervatoře. Pod současným názvem, který byl vybrán podle patronky hudebníků Svaté Cecilie, Musica pro Sancta Cecilia soubor vystupuje od roku 1994.


Musica pro Sancta Cecilia vystupuje převážně v menších kostelech a komorních sálech, kde stará hudba nachází nejvhodnější duchovní dimenzi. Musica pro Sancta Cecilia má za sebou desítky vystoupení v Čechách a na Moravě, např. v barokním divadle a děkanském kostele v Litomyšli, v katedrále a v dominikánském klášteře v Olomouci, v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově, na dobříšském zámku, v kostele v Železné Rudě atd.

Uměleckým vedoucím souboru je Zbigniew Janusz. Vystudoval na Konzervatoři Jana Deyla obor klavír a klarinet. Ve své závěrečné písemné práci se věnoval dílu Adama Václava Michny z Otradovic. Zabýval se rovněž zpěvem a hrou na různé druhy zobcových fléten. Po absolvování konzervatoře začal pracovat se zrakově handicapovanými dětmi, v současné době působí jako učitel na Konzervatoři Jana Deyla, je dobrovolným spolupracovníkem kulturního centra Oáza (centrum pro lidi s mentálním postižením).

Soubor ve spolupráci se Studiem Crossworld-Červený vydal již tři CD, z nichž poslední je ještě možné zakoupit. Případný zisk z prodeje soubor používá ke koupi nových nástrojů a k financování nahrávání. (ap, sancta-cecilia.cz)

16. 12. 2009