Vyhledávání Menu

Adventní roráty opět rozezní kostely

Jako každý rok i letos nabízíme v době adventní několik možností, kde se můžete

zúčastnit rorátů. Srdečně jste zváni například do těchto kostelů:


Praha-Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - pondělí - pátek v 5.45 h, 24.12. v 7.00 h, roráty v katedrále 2014 32977

Praha-Hradčany, kostel sv. Benedikta - pondělí - sobota v 7.15 h (rorátní zpěvy podle možností), neděle v 8.00 h

Praha-Hradčany, kostel Všech svatých - sobota v 7.00 h

Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia - pondělí v 6.00 h

Praha-Hlubočepy, kostel sv. Filipa a Jakuba - pondělí, úterý, čtvrtek v 6.45 h

Praha-Chodov, Komunitní centrum Matky Terezy - pátek v 6.45 h

Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje - pondělí, středa, pátek, sobota v 12.00 h, čtvrtek v 6.30 h

Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího - úterý, středa, sobota v 6.30 h

Praha-Kyje, kostel sv. Bartoloměje - sobota v 7.00 h

Praha-Lhotka, kostel Panny Marie Královny Míru - sobota v 7.00 h

Praha-Liboc, kostel sv. Fabiána a Šebestiána - pondělí, středa, pátek v 6.00 h (v kapli na faře)

Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského - sobota v 7.45 h, pondělí - pátek v 5.30 h

Praha-Malá Strana, kostel sv. Tomáše - pondělí - pátek v 6.45 h (v kapli sv. Barbory)

Praha-Nové Město, kostel sv. Ignáce - pondělí - sobota v 7.30 h, pondělí - pátek v 6.15 h, sobota v 6.30 a v 7.30 h, neděli v 7.00 h

Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné - pondělí - pátek v 7.00 h

Praha-Nové Město, kostel sv. Jindřicha a Kunhuty - úterý v 6.30 h

Praha-Satalice, kostel sv. Anny - čtvrtek v 6.00 h

Praha-Smíchov, kostel sv. Václava - pondělí - sobota v 7.30 h, 24.12. v 7.30 h

Praha-Staré Město, kostel sv. Jiljí, úterý, pátek v 7.00 h (v kapli sv. Zdislavy, vchod kostelem sv. Jiljí)

Praha-Staré Město, kostel sv. Havla - čtvrtek v 7.00 h

Praha-Staré Město, kostel sv. Haštala - úterý, pátek v 7.00 h

Praha-Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem - pondělí, středa, sobota v 7.00 h

Praha-Stodůlky, kostel sv. Prokopa - pátek v 6.30 h

Praha-Šeberov, kostel sv. Prokopa - čtvrtek v 6.00 h

Praha-Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - čtvrtek v 6.00 h

Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily - úterý, čtvrtek v 6.10 h

Praha-Vinoř, kostel Povýšení sv. Kříže - úterý v 6.00 h

Praha-Žižkov, kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie - středa v 6.00 h

Praha-Žižkov, Na Balkáně, kaple sv. Vojtěcha - středa v 6.30 h

Hořovice, kostel Panny Marie Loretánské - pondělí, středa v 6.00 h

Příbram-Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie - sobota 6.12. v 6.00 h, sobota 13.12. v 6.00 h, sobota 20.12. v 6.00 h, středa 24.12. v 6.00 h

Roudnice nad Labem, kostel Narození Panny Marie - středa a sobota (do 16. prosince) v 7.15 h, pondělí - sobota (od 17. do 24. prosince) v 7.15 h

Tuchoměřice, kostel sv. Víta - 5. a 12.12. v 6.30 h

Přední Kopanina, rotunda sv. Máří Magdalény - 19.12. v 6.30 h

Rorátní zpěvy byly skládány pro adventní mariánské mše s tematikou prorockých textů očekávání příchodu Mesiáše předpověděného ve Starém zákoně. Při těchto mších se většinou čte z evangelia sv. Matouše, který psal pro židy a často uváděl zprávy o naplnění prorockých předpovědí. Silným a působivým obsahem rorátních mší je tedy naděje předpověděná a naplněná. Ústřední postavou rorátů je Panna Maria.

Rorátní zpěvy jsou důležitým výrazem zbožnosti našich předků a velmi významnou ukázkou duchovní kultury, která se v katedrále od svých počátků za doby Karla IV. pěstovala. Když si pomyslíme, že známá vstupní antifona „Ejhle, Hospodin přijde“ v adventu zpívaná všude, pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364, který se uchovává v rukopisu knihovny svatovítské kapituly, naplňuje nás radostí, že duchovní hudba a zpěv našich předků byly na tak vysoké duchovní a kulturní úrovni. Řada antifonářů, rorátníků, kancionálů (Franusův, Vyšehradský, Sedlčanský atd.) a dalších rukopisů v mnoha knihovnách o tom svědčí.

04. 12. 2014