Vyhledávání Menu

ADVENTNÍ RORÁTY ROZEZNÍ KOSTELY


Po celou dobu adventní se od 30. listopadu do 23. prosince 2015 konají v mnohých kostelích pražské arcidiecéze ranní mše svaté se zpívanými roráty, tedy adventní mariánské mše s tematikou prorockých textů. Zúčastnit se jich je možné také v chórové kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


50958

Foto: Iva Horálková / Člověk a víra


Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Po-Pá 5.45, Ne 8.30 (v adventní době bude od pondělí do pátku areál Pražského hradu otevřen od 5.15 hodin)

Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem Po, St, So v 7.00

Staré Město, kostel sv. Haštala Út, Pá v 7.00

Staré Město, kostel sv. Havla Čt v 7.00

Staré Město, kostel sv. Jiljí Út, Pá v 7.00

Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné Po-Pá v 7.00, Pá-18.00, 20. 12. v 9.00

Nové Město, kostel sv. Ignáce Po-Čt v 6.15, 7.30, Pá v 6.08, 7.30, So 6.30, 7.30, Ne 7.00

Vinohrady, kostel sv. Ludmily Út, Čt v 6.10

Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje Po, St, Pá, ve 12.00, Čt v 6.30, So ve 12.00 a 17.30

Žižkov, kostel sv. Vojtěcha, na Balkáně St v 6.30

Žižkov, kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie St v 6.00

Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Pá v 6.00

Vršovice, kostel sv. Mikuláše 17. – 24. 12. (denně kromě neděle) od 7.00 

Hlubočepy, kostel sv. Filipa a Jakuba Po, Út, Čt v 6.45, St, Pá v 18.00

Háje, Komunitní centrum Matky Terezy Pá v 6.45

Spořilov, kostel sv. Anežky a českých patronů St, Čt, Pá v 18.00, Ne v 8.30

Smíchov, kostel sv. Václava Po-So v 7.30

Stodůlky, Komunitní centrum sv. Prokopa Út v 8.30, Pá v 6.30

Řeporyje, kostel sv. Petra a Pavla Čt 6.30 (na Štědrý den již ne)

Liboc, kaple na faře Po, St, Pá v 6.00

Charitní domov Radimova 2, P-6 Po-Pá 7.00, So 8.00, Ne 11.30

Lhotka, kostel Panny Marie Královny míru So v 7.00

Kunratice, kostel sv. Jakuba Út, St, So v 6.30

Přední Kopanina, kostel sv. Maří Magdaleny 4. 12. v 6.00

Tuchoměřice, kostel sv. Víta 11. a 18. 12. v 6.00

Stará Boleslav, kostel sv. Klimenta 3., 10. a 17. 12. v 6.30

Svatá Hora, kaple exercičního domu So v 6.00 a 24. 12. v 6.00

Jílové u Prahy, kostel sv. Vojtěcha Po v 6.00

Šeberov, kostel sv. Prokopa Čt v 6.00

Nymburk, kostel sv. Jiljí So v 6.30

Vlašim, kostel sv. Jiljí Pá v 6.30


Rorátní zpěvy byly skládány pro adventní mariánské mše s tematikou prorockých textů očekávání příchodu Mesiáše předpověděného ve Starém zákoně. Při těchto mších se většinou čte z evangelia sv. Matouše, který psal pro židy a často uváděl zprávy o naplnění prorockých předpovědí. Silným a působivým obsahem rorátních mší je tedy naděje předpověděná a naplněná. Ústřední postavou rorátů je Panna Maria.

Rorátní zpěvy jsou důležitým výrazem zbožnosti našich předků a velmi významnou ukázkou duchovní kultury, která se v katedrále od svých počátků za doby Karla IV. pěstovala. Když si pomyslíme, že známá vstupní antifona „Ejhle, Hospodin přijde“ v adventu zpívaná všude, pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364, který se uchovává v rukopisu knihovny svatovítské kapituly, naplňuje nás radostí, že duchovní hudba a zpěv našich předků byly na tak vysoké duchovní a kulturní úrovni. Řada antifonářů, rorátníků, kancionálů (Franusův, Vyšehradský, Sedlčanský atd.) a dalších rukopisů v mnoha knihovnách o tom svědčí.

Aleš Pištora 26. 11. 2015