Vyhledávání Menu

Akademie nejen pro seniory

Akademie nejen pro seniory

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, historie, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.

Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci
od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku
(kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.
Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.
Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.

 
 12. října  Mons. Michael Slavík  
    Abrahám – Bohem vyvolený senior 

 26. října  P. Jan Houkal
    O smrti, se kterou smířit nedej se

 9. listopadu  P. Ondřej Salvet
    Milosrdenství, klíč křesťanského života

 23. listopadu  P. Vít Uher
    Jak bránit a předávat křesťanskou víru v dnešním světě? 

 14. prosince  P. Petr Beneš CSsR   
    Adventní duchovní obnova (9.30–12.30)

 

27. 09. 2016