Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Akademie nejen pro seniory!

Co je to Akademie?


Akademie je pravidelný čtrnáctidenní cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty – kněžími, řeholníky, laiky – kteří přednášejí a se svým publikem diskutují o poutavých tématech z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, uměnovědy, ... ale také vyprávějí o své práci nejen pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace, ale i s aktuálním děním ... zkrátka Akademie vám dovolí nahlédnout pod pokličku řady zajímavých oborů a profesí.

 

Témata přednášek jsou volena tak, aby byla obohacující zejména pro ty, kdo mají zájem prohloubit své znalosti o Bohu, církvi a křesťanském životě.

Setkání se konají 2. a 4. středu v měsíci, vždy od 9:30 do přibližně 11:00, v sále Pastoračního střediska (vstup z Kolejní 4, Praha-Dejvice).

Do programu Akademie patří každoročně také alespoň dva výlety – jeden či dva menší, kdy navštěvujeme zajímavá místa na území Prahy, a jeden větší, celodenní, kdy za teplého květnového či červnového počasí vyjíždíme objevovat klenoty (nejen) pražské arcidiecéze.

Podstatným a také stmelujícím bodem jinak otevřeného, volného společenství je tradiční adventní duchovní obnova, které je věnováno jedno adventní středeční dopoledne a která kromě přednášky – rekolekčního zamyšlení – obsahuje mši svatou, adoraci eucharistického Krista a možnost přistoupit ke svátosti smíření.

 

Účast na přednáškách je samozřejmě bezplatná, stačí jen přijít, posadit se a poslouchat!

Místnost, ve které se přednášky konají, je vytápěná, kabáty lze odložit v šatně. Samozřejmostí je možnost využití sociálního zařízení.

 

Dostupnost Pastoračního střediska není ani pro hůře pohyblivé posluchače obtížná: z konečné stanice metra A (Dejvická) je k to k nám volnou chůzí asi 5 minut, lze využít i tramvaje (jedna zastávka od stanice metra Dejvická – zastávka Thákurova, linky 8, 36, 2) – od tramvajové zastávky trvá cesta 3 minuty. Do Pastoračního střediska stoupá 12 schodů, nyní nově je možnost využít i pohodlný bezbariérový vchod.

Pro větší kvalitu poslechu používají přednášející mikrofon, pokud je součástí přednášky obrazová prezentace, je využíváno velkého promítacího plátna, takže ani hůře vidícím a slyšícím nic neunikne. Z některých přednášek jsou pořizovány audionahrávky (kazety, na požádání i CD, MP3), které pak můžete zakoupit za nevysokou cenu (max. 45 Kč), a vrátit se tak k probíranému tématu.


V tomto semestru proběhnou setkání 14. 10.; 11. a 25. 11.; 9. 12. 2009, po novém roce pak 13. a 27. 1. 2010

Jako první zazní přednáška Mgr. Jiřího Černého na téma „Zaprášené poklady teologie“.
 
Upřímně se těšíme na vaši účast!

kh

05. 10. 2009