Vyhledávání Menu

Aktuálně o rekonstrukci na Svaté Hoře

 

47314

 

Operativní stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá. 

Záchranný archeologický průzkum byl prakticky dokončen, pouze lokálně probíhají drobné práce.

V basilice probíhají práce na technických instalacích v souladu s projektem.
Ve dvoře ambitů probíhají práce zejména na zakrytí a přípravě podkladů pro dlažbu. 

V budově proboštství jsou prováděny technické instalace (páteřní i koncové rozvody ZTI, elektro atd.). Místnosti v 2.NP proboštství jsou v současnosti prakticky připravené k finální výmalbě. 

Na náměstí je dokončována betonová opěrná zeď budoucího kyklopského zdiva. Morový sloup byl demontován a odvezen k restaurátorské obnově.

Na Svatohorském schodišti, kde již byly provedeny drobné zednické opravy, probíhá v části výmalba, v části stále běží příprava pro výmalbu.
Požární vodovod je v části trasy od vodojemu vykopán, jsou provedena ochranná opatření na vybraných stromech.
Střechy obecně jsou proudovou metodou postupně obnovovány.

 

9. září 2015

Foto: TDI

Fotogalerie k aktualitám o rekonstrukci na Svaté Hoře

 

Předchozí zprávy o rekonstrukci na Svaté Hoře v novinkách stavebního odboru.

 

47339

 

Anna Pincová 10. 09. 2015