Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Aktuální otázky lidského života a život současné rodiny

Místem setkání je Thákurova 3, Praha 6, 2. patro, místnost 2080.

Kontakt: Marcela Gavulová, Tiskové středisko ČBK, telefon: 220 181 618, e-mail: gavulova@cirkev.cz.

Hosté:

MUDr. Dagmar Pohunková

přednáší lékařskou etiku a sociální lékařství na 1. Lékařské fakultě UK v Praze

Etický rozměr potratu a umělého oplození

Mgr. Blanka Brabcová

Národní centrum pro rodinu

Konkrétní aktivity církve na pomoc lidem v těžkých životních situacích na příkladu práce center pro rodinu

 

Mgr. Ing. Marie Oujezdská

Národní centrum pro rodinu

Potřeby současné rodiny a nabídka center pro rodinu

 

 

Upozornění:

Akce je určena pouze pro novináře, nikoliv pro širokou veřejnost.

03. 05. 2008