Vyhledávání Menu

Aktuální zprávy z rekonstrukce Svaté Hory

 

49568

 

Operativní stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá.

V basilice jsou prakticky dokončeny práce na nových žulových podlahách, dokončují se výmalby. Ve dvoře ambitů jsou prakticky dokončeny práce na novém štětovém dláždění, budou se ještě vibrovat, lešení podél vnitřních fasád se postupně rozebírá v souladu s postupem prací na fasádě a střeše.

V suterénech proboštství jsou stále prováděny technické instalace. V horních podlažích se provádí finální povrchy (výmalby).

Na náměstí je opět prakticky celé dokončeno kyklopské zdivo a provádí se příprava pro opětné osazení koruny kyklopského zdiva.

Na Svatohorském schodišti stále probíhá výmalba. Současně jsou vyměňovány části střešní krytiny, která je místy významně degradována.

Požární vodovod položen a částečně se začíná zasypávat. V souladu s postupem prací je upravována požární nádrž pro vodovod.

6. listopadu 2015

 

Foto: ŘKF

Fotogalerie k aktuálním zprávám z rekonstrukce Svaté Hory

 

Předchozí zprávy o rekonstrukci na Svaté Hoře jsou dostupné v novinkách stavebního odboru.

 

49599

 

Anna Pincová 09. 11. 2015